Vítá vás TomTom ONE

Důležité upozornění

 • Nikdy nenechávejte přístroj TomTom ONE ve vozidle na viditelném místě, když ho nebudete používat - stává se pak snadnou kořistí pro zloděje.
 • Aby systém TomTom ONE mohl zjistit vaši aktuální pozici, musíte být venku a musíte mít dobrý výhled na oblohu. Pokud budete uvnitř budovy, přístroj TomTom ONE nebude schopen vaši aktuální pozici zjistit.
 • Nezapomeňte si pořídit zálohu paměťové karty (SD karty) na disk CD-ROM pomocí funkce zálohování.

Vítá vás příručka systému TomTom ONE. Tato příručka obsahuje popis funkcí systému TomTom ONE, dokonalého navigačního řešení pro každého, kdo se pohybuje na dvou kolech. Úplný seznam kapitol najdete v nabídce vlevo. Některé z nejdůležitějších úvodních informací jsou uvedeny níže:

Celou řadu dalších informací najdete v úseku podpory na webových stránkách TomTom: www.tomtom.com/support

Co je v krabici?

1. Přístroj TomTom ONE

            

A. Dotyková obrazovka

F. USB konektor

B. Kontrolka LED signalizující nabíjení

G. Slot pro paměťovou kartu (SD kartu)

C. Vypínač

H. Konektor napájení

D. Konektor externí antény

I. Resetovací tlačítko

E. Reproduktor

J. Konektor sluchátek

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami

3. Sada pro uchycení: držák, úchytka s přísavkami

4. Nabíječka do auta

5. USB kabel

6. Sada dokumentace

7. Karta s kódem produktu

Použití systému TomTom ONE

Začínáme

 1. Připevněte systém TomTom ONE v autě podle vyobrazení na instalačním letáku.
Upozornění: Systém TomTom ONE obsahuje dobíjecí baterii a může být v provozu až 2 hodiny bez nabíjení.
 1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu na paměťovou kartu.

 1. Stiskněte vypínač a podržte ho 2 sekundy nebo do té doby, než se přístroj TomTom ONE zapne.

Při prvním spuštění přístroje TomTom ONE může trvat až 20 sekund, než přístroj naběhne. Pokud chcete přístroj TomTom ONE vypnout, stiskněte vypínač a podržte ho 2 sekundy.

Nastavení

Poklepejte na dotykovou obrazovku a odpovězte na otázky na obrazovce. Systém TomTom ONE potom vyvolá obrazovku pro řízení.

Obrazovka bude černobílá, dokud systém TomTom ONE nezjistí vaši aktuální pozici. Potom se obrazovka pro řízení objeví plně barevná.

Zjištění aktuální pozice

Při prvním zapnutí přístroje TomTom ONE může trvat až 5 minut, než přístroj najde vaši aktuální pozici. Pokud to potrvá déle než 5 minut, podívejte se, jestli jste na otevřeném místě a nemáte kolem sebe příliš mnoho vysokých budov nebo stromů.

Upozornění: Systém TomTom ONE nevysílá vaši polohu, takže ho někdo další nemůže využít k tomu, aby vás za jízdy našel.

Upozornění: Některá vozidla jsou vybavena atermickým reflexním předním sklem, které může systému TomTom ONE bránit ve zjištění vaší aktuální pozice. Pokud na tento problém ve svém vozidle narazíte, použijte externí anténní sadu TomTom (k dispozici jako doplněk).

Péče o přístroj TomTom ONE

První cesta

Plánování trasy s přístrojem TomTom ONE je velmi jednoduché. Při plánování první trasy postupujte následujícím způsobem.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.

2. Klepněte na volbu Navigovat na...

3. Klepněte na Adresu.

Nyní musíte určit, kam chcete jet. Nejprve vyberte město, potom ulici a nakonec číslo domu nebo místo, kde se střetávají dvě ulice.

Upozornění: Pokud znáte poštovní směrovací číslo cílového místa, můžete ho zadat místo adresy. Z nabídky Navigovat na… poklepejte na PSČ. Potom zadejte úplné poštovní směrovací číslo. (Pouze pro Velkou Británii a Nizozemsko.)

4. Začněte psát jméno města, do kterého chcete jet.

Až napíšete několik písmen, zobrazí se jména měst odpovídající tomu, co jste napsali. Jakmile se v seznamu objeví požadované cílové místo, klepněte na jméno města a určete tak cílové místo.

5. Začněte psát název ulice.

Stejně jako u jména města se zobrazí názvy ulic odpovídající tomu, co jste napsali. Jakmile se v seznamu objeví požadované cílové místo, klepněte na název ulice a určete tak cílové místo.

6. Nyní proveďte jeden z následujících kroků:

Systém TomTom ONE vypočítá trasu.

7. Jakmile bude trasa vypočítaná, klepněte na tlačítko Hotovo. Systém TomTom ONE okamžitě začne vydávat pokyny, kterými vás navede do cílového místa.

Při navádění na cílové místo bude systém TomTom ONE vydávat mluvené pokyny a vizuální pokyny na obrazovce.

Upozornění: Než bude možné takto plánovat trasu, musí systém TomTom ONE zjistit vaši aktuální pozici.

Obrazovka pro řízení

1. Další pokyn.

2. Název další ulice, do které máte zahnout.

3. Informace o cestě: zbývající doba jízdy, zbývající vzdálenost a doba příjezdu. Můžete si zvolit, které informace se budou zobrazovat. V nabídce Předvolby klepněte na Předvolby stavové lišty.

4. Vaše aktuální pozice.

5. Tlačítka pro zmenšení a zvětšení vaší pozice.

6. Případný název další hlavní ulice.

7. Ukazatel síly GPS signálu. Další informace o GPS najdete v této kapitole: Co je to GPS?

Hlavní nabídka

Když přístroj TomTom ONE vyvolá obrazovku pro řízení, klepnutím na obrazovku kdykoliv vyvoláte hlavní nabídku.

Hlavní nabídka

Navigovat na

Klepnutím na toto tlačítko začnete plánovat trasu. Další informace najdete v oddíle: Navigovat na...

Najít alternativu

Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete najít alternativní trasu. Trasu můžete chtít změnit, abyste se vyhnuli uzavírce nebo abyste do trasy zahrnuli zastávku. Další informace najdete v oddíle: Najít alternativu...

TomTom Traffic

Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete informace o dopravě. TomTom Traffic je služba, kterou za předplatné poskytuje TomTom PLUS. Další informace najdete v oddíle: TomTom PLUS

Přidat oblíbené

Klepnutím na toto tlačítko přidáte oblíbené místo. "Oblíbené" položky jsou místa, která často navštěvujete a na která (nebo z kterých) chcete jezdit, aniž byste museli pokaždé zadávat adresu. Další informace najdete v oddíle: Oblíbená místa

Změnit předvolby

Toto tlačítko otevře nabídku Předvolby. Můžete změnit řadu věcí týkajících se způsobu, kterým systém TomTom ONE zobrazuje informace, včetně barev na mapě, hlasitosti a hlasu pro mluvené pokyny. Další informace najdete v oddíle: Předvolby

Když uvidíte tuto šipku, znamená to, že je k dispozici další obrazovka s tlačítky. Klepnutím na toto tlačítko otevřete další obrazovku.

Jak...

Tento oddíl obsahuje popis nejběžnějších úkonů, ke kterým zřejmě budete přístroj TomTom ONE využívat. Najdete v ní pokyny pro tyto úkony:

Tento oddíl nepokrývá všechno, co můžete se systémem TomTom ONE dělat. Podrobnější informace o všech funkcích systému TomTom ONE zobrazíte pomocí nabídky vlevo, která vám umožní vyhledat požadované informace.

Jak nastavit aktuální pozici jako domovské místo

Je možné, že domovské místo už jste nastavili při prvním spuštění přístroje TomTom ONE. Pokud chcete nastavené místo změnit nebo pokud jste domovské místo zatím nenastavili, můžete ho nastavit jako svou aktuální pozici pomocí následujících kroků:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby.
 3. Klepněte na tlačítko Změnit domovské místo.
 4. Klepněte na volbu Pozice GPS.
Upozornění: Pokud se právě nenacházíte na domovském místě, klepněte na Adresu a zadejte adresu svého domovského místa.

Vaše aktuální pozice je nyní nastavena jako domovské místo. Na toto místo můžete kdykoliv navigovat trojím klepnutím. Viz: Jak se dostat domů

Upozornění: Domovské místo nemusí být vaše bydliště, může to být vaše pracoviště nebo jakékoliv jiné místo, které často navštěvujete.

Jak se dostat domů

Pokud jste nastavili domovské místo, pak bez ohledu na to, kde se nacházíte, bude systém TomTom ONE vždy vědět, jak vás zavést domů. Informace o nastavení domovského místa najdete v tomto oddíle: Jak nastavit aktuální pozici jako domovské místo

Postupujte podle následujících kroků:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Navigovat na...
 3. Klepněte na tlačítko Domů.

Systém TomTom ONE naplánuje trasu z vaší aktuální pozice na domovské místo.

Upozornění: Systém TomTom ONE vám začne vydávat pokyny pro cestu na domovské místo ještě předtím, než dokončí plánování trasy.
 1. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE vás nyní začne navádět domů.

Jak navigovat na bod zájmu (BZ)

Když budete chtít jet do nákupního centra, k turistické atrakci, na parkoviště nebo na jakýkoliv jiný bod zájmu (BZ), ale nebudete znát adresu, vyhledejte si tento bod zájmu pomocí systému TomTom ONE.

Při navigaci na bod zájmu, pro který neznáte přesnou adresu, postupujte podle následujících kroků:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Navigovat na...
 3. Klepněte na tlačítko Bod zájmu.
 4. V seznamu se objeví kategorie bodů zájmu, které jste v poslední době použili jako cílová místa. Klepněte na některou z těchto kategorií nebo klepněte na šipku Arrow-head a vyberte si z úplného seznamu kategorií.

 1. Klepněte na bod zájmu, na který chcete navigovat. Systém TomTom ONE vypočítá trasu na zvolený bod zájmu.
 2. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE vás nyní navede na zvolený bod zájmu.

Jak se vyhnout dopravní zácpě

I když zapnete službu TomTom Traffic, může se stát, že si na silnici před sebou všimnete zácpy způsobené například dopravní nehodou nebo prací na silnici. Pokud chcete najít alternativní trasu kolem zácpy, postupujte následujícím způsobem:

 1. Pokud se dostanete do dopravní zácpy nebo se budete k dopravní zácpě blížit, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Najít alternativu...
 3. Klepněte na volbu Vyhnout se uzavírce.
 4. Odhadněte, jak dlouhou část trasy dopravní zácpa zabírá, a klepněte na odpovídající volbu, například 500 m. Systém TomTom ONE přepočítá trasu, abyste se dopravní zácpě vyhnuli.

 1. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE začne vydávat pokyny, kterými vás navede kolem zácpy. Může vás požádat, abyste odbočili na další křižovatce nebo otočili do protisměru. Připravte se proto, že možná budete muset manévrovat.

Jak změnit trasu, aby zahrnovala zastávku na cestě

Představte si, že někam jedete, a někdo vám zavolá a požádá vás, abyste něco zavezli nebo pro něco přijeli na místo, které nemáte po cestě. Pokud chcete změnit trasu, aby vedla přes určité místo, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Navigovat na...
 3. Klepněte na volbu Najít alternativu...
 4. Klepněte na volbu Cestovat přes...

 1. Vyberte Adresu, Oblíbené nebo jiné místo, v kterém chcete zastavit. Systém TomTom ONE vypočítá novou trasu.
 2. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE začne vydávat pokyny, kterými vás navede na místo, přes které jedete. Až na toto místo přijedete, systém TomTom ONE vás začne navádět na původní cílové místo.

Jak najít místo k parkování v neznámém městě

Pokud znáte adresu cílového místa, můžete systému TomTom ONE sdělit přesně, kam jedete. Ale může se stát, že pojedete na neznámé místo. Vaše hlavní priorita v novém místě bude najít místo k parkování. Při hledání místa k parkování postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Navigovat na...
 3. Klepněte na volbu BZ ve městě.
 4. Pomocí klávesnice na dotykové obrazovce začněte psát jméno města. Jakmile se zobrazí požadované město, klepněte na ně.
 5. Pokud se zobrazí položka Otevřené parkoviště nebo Parkovací garáž, klepněte na jednu z nich. Pokud ne, klepněte na šipku Arrow-head a vyberte si jednu z těchto možností parkování z úplného seznamu.

 1. Odpovídající místa jsou zobrazena v pořadí podle vzdálenosti od centra města. Klepněte na místo, na které chcete navigovat. Systém TomTom ONE vypočítá trasu na zvolený bod zájmu.
 2. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE začne vydávat pokyny, kterými vás navede na parkoviště.

Upozornění: Stejná technika je vhodná pro navigaci na jakýkoliv jiný bod zájmu v neznámém městě.

Jak změnit navrhnutou trasu

Pokud znáte určitou oblast, můžete se rozhodnout, že se vám nelíbí trasa navržená systémem TomTom ONE. Může například vést příliš blízko k rušnému centru města. Pokud chcete najít trasu jinou než tu, kterou naplánoval systém TomTom ONE, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Najít alternativu...
 3. Klepněte na volbu Vyhnout se části trasy.
 4. Klepněte na úsek silnice, kterému se chcete vyhnout. Systém TomTom ONE vypočítá alternativní trasu, která se vyhne určenému úseku.

 1. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE vás navede na cílové místo po jiné trase, která se vyhne zvolenému úseku. Pokud se chcete vrátit k původní trase, proveďte krok jedna a dvě, a potom klepněte na volbu Přepočítat původní.

Jak navigovat na místo, pro které neznáte přesnou adresu

Někdy se může stát, že budete vědět přesně, kam chcete jet, ale nebudete znát adresu nebo poštovní směrovací číslo. V takovém případě můžete určit cílové místo pomocí mapy v systému TomTom ONE. Při určování cílového místa tímto způsobem postupujte takto:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu Navigovat na...
 3. Klepněte na tlačítko Bod na mapě. Objeví se mapa v pohledu seshora.
 4. Prstem můžete mapu posunovat nahoru, dolů, doleva nebo doprava, dokud neuvidíte požadované cílové místo. Pokud chcete místo na mapě zvětšit nebo zmenšit, posuňte prstem posuvník na zvětšovací listě nahoru nebo dolů. Zvětšovací lišta je vpravo na obrazovce.
 5. Klepněte na místo nebo oblast, na kterou chcete navigovat. Pokud klepnete na nesprávné místo, jednoduše klepejte dál, dokud nenajdete správné místo.

 1. Klepněte na tlačítko Hotovo. Systém TomTom ONE vypočítá trasu na toto cílové místo.
 2. Klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Systém TomTom ONE vás začne navádět na zvolené místo na mapě.

Upozornění: Mapy systému TomTom ONE můžete kdykoliv prohlížet klepnutím na šipku Arrow-head na hlavní obrazovce, a potom na volbu Prohlížet mapu. Další informace o mapách a prohlížeči map najdete v této kapitole: Mapy

Jak využívat přístroj TomTom ONE v noci

Výchozí barvy obrazovky pro řízení na přístroji TomTom ONE jsou velmi zářivé, aby byly snadno vidět i za slunečného dne. Ale v noci by obrazovka neměla být tak jasná. Na noční barvy se přepnete následujícím způsobem:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby.
 3. Klepněte na volbu Použít noční barvy.

Systém TomTom ONE se přepne na výchozí noční barvy, jak ukazuje obrázek. Pokud se chcete přepnout zpět na původní denní barvy, klepněte na volbu Změnit předvolby, a potom na volbu Použít denní barvy.

Informace o změně výchozích denních a nočních barev najdete v této kapitole: Předvolby

Jak při plánování trasy automaticky zohlednit živě přenášené informace o dopravě

Při použití systému TomTom ONE můžete vždy vědět, jaké dopravní problémy vás čekají na trase. Systém TomTom ONE vás může průběžně upozorňovat na dopravní problémy a odpovídajícím způsobem měnit trasu. Informace o dopravně můžete také zohlednit při plánování trasy.

Upozornění: Než začnete využívat službu TomTom Traffic, musíte si otevřít účet TomTom PLUS. Služby TomTom PLUS si můžete bezplatně na měsíc vyzkoušet. Další informace o službě TomTom PLUS najdete v této kapitole: TomTom PLUS

Pozn.: Než začnete využívat službu TomTom Traffic, musíte vytvořit připojení přes Bluetooth mezi přístrojem TomTom ONE a vaším mobilním telefonem.

Upozornění: Služba TomTom Traffic není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Další informace najdete v této kapitole: TomTom PLUS

Abyste zajistili, že při výskytu dopravní události na trase systém trasu upraví, a abyste měli jistotu, že systém TomTom ONE při plánování trasy vždy prověří poslední informace o dopravě, proveďte tyto kroky:

 1. Klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Klepněte na volbu TomTom Traffic.
 3. Klepněte na volbu Zapnout dopravu. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo pro účet TomTom. Tento krok budete muset provést pouze při prvním použití služby TomTom Traffic.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit předvolby Traffic.
 5. Zkontrolujte, jestli jsou zaškrtnutá tato políčka:

 1. Až se objeví otázka: "Chcete omezit frekvenci aktualizací dopravy?", klepněte na tlačítko Ano.
 2. Pomocí klávesnice nastavte frekvenci aktualizací dopravy v minutách, například "15". Systém TomTom ONE pak bude načítat aktualizované informace o dopravě každých 15 minut.
 3. Klepnutím na tlačítko Hotovo a potom Storno se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Nyní můžete obvyklým způsobem plánovat trasy. Systém TomTom ONE bude automaticky načítat aktuální informace o dopravě a odpovídajícím způsobem upravovat trasu.

Jak zjistit, jaké je v cílovém místě počasí

Pomocí systému TomTom ONE můžete zjistit, jaké je v cílovém místě počasí. Službu TomTom Weather nabízí TomTom PLUS, stejně jako TomTom Traffic. Informace o počasí ze stanic po celé zemi jsou uspořádány tak, abyste si mohli udělat představu o aktuální situaci na libovolném místě. Pokud chcete zjistit, jaké je počasí v cílovém místě, postupujte následujícím způsobem:

 1. Až nebudete v pohybu, klepnutím doprostřed dotykové obrazovky vyvolejte hlavní nabídku.
 2. Dvojím klepnutím na šipku Arrow-head vyvolejte třetí stránku hlavní nabídky.
 3. Klepněte na volbu TomTom Weather.
 4. Klepněte na tlačítko Poslední cílové místo.
 5. Zvolte si cílové místo.
 6. Až si prohlédnete zprávu o počasí, klepnutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na obrazovku pro řízení.

Zprávu o počasí můžete vyvolat také pro kterékoliv místo, které je zaneseno na vaší mapě. Proveďte kroky 1 až 3, a poté si vyberte místo jiným způsobem, například zadáním adresy.

Navigace

Navigovat na...

Ve většině situací je tato volba nejjednodušší a nejlepší výchozí bod. Na základě své aktuální pozice GPS ji můžete použít k navigaci na jakoukoliv danou adresu, křižovatku, oblíbené cílové místo, bod zájmu atd. Výběrem volby Navigovat na... vyvolejte první stránku možností.

'Volba Poslední cílové místo šetří čas, protože zobrazuje seznam adres, bodů zájmu a dalších cílových míst, která už jste v minulosti využili.

'Adresa přirozeně zobrazí stejnou šablonu měst / ulic, kterou jste použili při První cestě, takže stačí obvyklým způsobem vybrat cílové místo. Pokud nevíte, jakou ulici máte zadat, opětovným zadáním jména města (nebo pomocí volby Centrum města , viz popis níže) se dostanete do geografického středu města.

Výběr volby Domů je rychlý a jasný, ale pokud jste při nastavení systému TomTom neurčili domovské místo, tato volba možná bude stále ještě označena šedou barvou. Další informace o určení domovského místa najdete v kapitole Předvolby domovského místa.

Přestože budete navigovat na mnoho míst, která dobře neznáte, řadu míst budete navštěvovat často a budete chtít jezdit na ně i z nich, aniž byste museli pokaždé zadávat adresu. To jsou vaše "Oblíbené" položky. Další informace o jejich nastavení najdete v kapitole Oblíbená místa. Na takové místo můžete navigovat pomocí volby Oblíbené .

Upozornění: Pokud jste zatím žádné oblíbené položky nenastavili, bude volba "Oblíbené" označena šedou barvou a nebude možné ji vybrat.

'Bod zájmu je brána do obrovské databáze nádraží, restaurací, čerpacích stanic, bankomatů atd. Jeho výběrem vyvoláte ikony pro pět kategorií, které využíváte nejčastěji. Pokud se požadovaná ikona neobjeví, vyvolejte pomocí tlačítka Arrow-head seznam všech kategorií, které jsou k dispozici.


Pomocí tlačítek Arrow-head up a Arrow-head down procházejte seznamem nebo zadejte několik prvních písmen názvu požadované kategorie. Až uvidíte požadovanou kategorii, vyberte ji a vyvolejte tak seznam všech bodů zájmu v dané kategorii, přehledně seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální pozice. Pomocí tlačítek Arrow-head up a Arrow-head down procházejte seznamem, nebo pokud znáte název požadovaného bodu zájmu, vyberte ikonu klávesnice a zadejte několik počátečních písmen.


Vedle bodů zájmu v seznamu může být zobrazena některá z řady ikon. Rovná zelená šipka znamená, že daný bod zájmu je na vaší trase; ohnutá zelená šipka znamená, že bod by vyžadoval malou zajížďku; ohnutá žlutá šipka znamená, že bod by vyžadoval větší zajížďku; a konečně, pokud vedle některého bodu zájmu není žádná ikona, bod vůbec neleží na vaší trase.

Vyberte kterýkoliv bod zájmu; bod se tak stane cílovým místem.

Tip: Některé ze specializovanějších kategorií bodů zájmu (např. místo bohoslužby, divadlo) mohou obsahovat informace pouze pro větší města.

Tlačítkem Arrow-head v nabídce Navigovat na... vyvoláte ještě více navigačních možností. Pokud znáte poštovní směrovací číslo cílového místa a chcete ho zadat místo jména města, vyberte položku PSČ . Po výběru poštovního směrovacího čísla v seznamu vás systém obvyklým způsobem požádá o výběr názvu ulice (v případě potřeby) a čísla domu.

Tip: Můžete se rozmyslet a stejně začít zadávat jméno města. Nebo můžete začít zadávat poštovní směrovací číslo v hlavním seznamu adres. Skutečně záleží jen na vás. Všimněte si, že úplná podpora pro poštovní směrovací čísla je k dispozici pouze pro Velkou Británii a Nizozemsko.

Pokud se dobře vyznáte v mapách a raději byste si cílové místo vybrali okem nebo jednoduše nevíte, jaký název ulice nebo poštovní směrovací číslo zadat, vyberte si volbu Bod na mapě . Mapu pak můžete posunovat, zmenšovat a zvětšovat podle potřeby. Nakonec zvolte určitý bod na mapě jako své cílové místo a vyberte tlačítko "Hotovo". Další informace o použití prohlížeče mapy v systému TomTom najdete v kapitole Mapy.


Mapu můžete "přetáhnutím" posunovat kterýmkoliv směrem a můžete také posunovat ovladač zvětšení a zmenšení a mapu zvětšit nebo zmenšit.

Když jedete do neznámého města, nemusíte samozřejmě znát název cílové ulice. Položka Centrum města vás automaticky přenese do geografického středu města jakéhokoliv jména zadaného běžným způsobem.

Podobně si můžete vybrat BZ ve městě k navigaci na bod zájmu v neznámém městě (např. hotel nebo parkoviště). Obvyklým způsobem si vyberte jméno města, a poté kategorii bodu zájmu. Potenciální body zájmu budou automaticky setříděny podle vzdálenosti od centra zvoleného města.


Po dokončení se shrnutí vypočítané trasy zobrazí na mapě s odpovídajícím měřítkem. Pomocí tlačítka "Trasa" se můžete na trasu různými způsoby podívat. Další informace najdete v kapitole Pokročilé plánování trasy.

Oblíbená místa

Přidat oblíbené

"Oblíbené" položky jsou místa, která často navštěvujete a ze kterých (nebo na která) chcete jezdit, aniž byste museli pokaždé zadávat adresu. Výběrem volby Přidat oblíbené vyvolejte první stránku možností.


Uvidíte, že volby pro funkci "Přidat oblíbené" jsou velice podobné volbám funkce Navigovat na z předchozí kapitoly. Bez ohledu na použitou volbu budete mít po výběru místa možnost zadat název oblíbené položky (např. "K Petrovi domů", "Práce", "Strýc Karel").

Tip: Až budete přiřazovat jméno oblíbené položce, zadaná písmena automaticky nahradí zvýrazněný návrh. Pokud chcete pouze přidat písmena k zobrazenému návrhu, klepněte nejprve na zvýrazněná slova.

Pomocí volby Domů přidáte domovské místo na seznam oblíbených položek k dalšímu usnadnění přístupu. Pokud je tato volba šedá, znamená to, že jste zatím neurčili domovské místo. Další informace najdete v kapitole Předvolby domovského místa.

Pomocí volby Adresa přidáte k oblíbeným položkám konkrétní adresu.

Pomocí volby Poslední cílové místo přidáte oblíbenou položku na základě seznamu adres, bodů zájmu a dalších cílových míst, která už jste v minulosti využili.

Volba Bod zájmu umožňuje vybrat oblíbenou položku ze seznamu bodů zájmu v zabudované databázi. Stejně jako při navigaci na bod zájmu nejprve uvidíte pět kategorií, které využíváte nejčastěji; pokud požadovaná kategorie není zobrazena, vyvolejte tlačítkem Arrow-head úplný seznam. V rámci každé kategorie uvidíte seznam všech bodů zájmu přehledně seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální pozice. Stačí vybrat ten, který chcete přidat k oblíbeným položkám.

Výběrem šipky Arrow-head vyvoláte ještě více možností pro výběr místa jako oblíbené položky. Vybírejte z možností PSČ , Bod na mapě , Centrum města nebo BZ ve městě stejně jako při výběru některého z těchto míst jako cílového místa v předchozí kapitole.

Volba Pozice GPS se velice hodí v případě, že chcete rychle uložit svou aktuální pozici - pokud například projíždíte kolem zajímavého místa a chcete se na ně ještě někdy vrátit. Protože místo nemusíte hledat podle adresy, je to také jeden z nerychlejších způsobů, jak přidat oblíbenou položku; proto o této volbě uvažujte pokaždé, když navštívíte nějaké místo a budete vědět, že se na ně chcete někdy vrátit.

Tip: Pokud chcete určité místo přidat k oblíbeným položkám, nemusíte na ně fyzicky jet. Místo toho se poučte o funkcích kurzoru v kapitole Prohlížení mapy.

Jakmile vyberete a pojmenujete oblíbenou položku, zobrazí se pokaždé, když budete vybírat ze seznamu oblíbených položek, například při výběru voleb Navigovat na... Oblíbené .

Pokročilé plánování trasy

Najít alternativu...

Nelíbí se vám naplánovaná trasa? Vede navržená trasa přes rušnou křižovatku? Uviděli jste před sebou práce na silnici? Nebo prostě chcete jet "přes" určité místo? V takovém případě se vám bude hodit volba Najít alternativu... .

Pomocí volby Cestovat přes... zajistíte, že plánovaná trasa povede přes konkrétní místo, abyste například mohli vyzvednout (nebo odvézt) dopis nebo spolucestujícího. Nové cílové místo vyberete úplně stejně jako bod odjezdu nebo cílové místo; i v tomto případě budou k dispozici obvyklé volby "Domů", "Oblíbené", "Adresa", "Bod zájmu" apod. Po výběru systém vypočítá nejrychlejší trasu a začlení do ní místo, přes které chcete jet.

Tip: Pokud chcete projet přes více míst, použijte komplexní funkci Itinerář popsanou dále v této kapitole.

Pokud si všimnete problémů (např. dopravní špičky nebo výstražného ukazatele s upozorněním na očekávaná zdržení), vyberte volbu Vyhnout se uzavírce . K úspoře času (pro případ, že jste na silnici) jsou k dispozici čtyři předvolby. Odhadněte, jestli je překážka 100 m, 500 m, 2 000 m nebo 5 000 m za vaší současnou pozicí, a vyberte příslušnou ikonu.


Jakmile vyberete volbu pro uzavírku, systém rychle vypočítá novou trasu, která se vyhne všem silnicím na plánované trase ve zvolené vzdálenosti a navede vás kolem problémové oblasti.

Tip: Po výběru volby pro uzavírku se téměř okamžitě zobrazí pokyn pro odbočku. Pokud vjedete do "uzavřené" oblasti, použijte znovu funkci Najít alternativu..., a poté Vyhnout se uzavírce, aby systém přepočítal nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k vaší aktuální pozici.

Pokud se chcete vyhnout konkrétní křižovatce, protože je známá jako místo častých dopravních nehod, vyberte volbu Vyhnout se části trasy . Pomocí tlačítek Arrow-head up a Arrow-head down procházejte aktuální trasou a vyberte křižovatku, které se chcete vyhnout. Systém pak vypočítá novou trasu.

Upozornění: Všechny křižovatky, které už jste přejeli, jsou označeny šedou barvou a nelze je vybrat.

A konečně, pokud chcete alternativní trasu, protože se vám jednoduše nelíbí trasa původní, vyberte volbu Vypočítat alternativu . Pokud to bude možné, budou použity úplně jiné silnice. Jakmile bude trasa hotová, zobrazí se jako obvykle shrnutí; výběrem volby Trasa zobrazíte podrobné pokyny a tlačítkem Hotovo se vrátíte zpět na hlavní navigační obrazovku. Tímto způsobem můžete žádat dál o (stále méně efektivní) alternativní trasy, dokud se neobjeví hlášení "Žádná nalezená trasa". Výběrem volby Přepočítat původní se vrátíte na původní nejlepší trasu.

TomTom Traffic

Pokud máte zapnutou funkci TomTom Traffic a máte předplatné, můžete také použít volbu Minimalizovat dopravní zpoždění a přepočítat trasu na vaše cílové místo, která bude přihlížet ke všem aktuálním dopravním událostem. Další informace najdete v kapitole TomTom PLUS.

Pokročilé plánování

Přestože nejčastěji budete používat funkci navigace z aktuální pozice, může se stát, že budete chtít plánovat dopředu. Pomocí funkce Pokročilé plánování se můžete podívat na nejlepší trasu a délku cesty mezi jakýmikoliv dvěma místy a vyžádat si popis cesty, který další osobě pomůže dostat se na vaši aktuální pozici.

Tip: "Pokročilé plánování" najdete na další stránce v hlavní nabídce. Je možné, že k zobrazení této volby budete muset použít tlačítko Arrow-head.


Známá stránka s volbami, ale tentokrát se ptá, odkud chcete vyjet (tato otázka přirozeně nebyla nutná při použití volby "Navigovat na...").

Obvyklým způsobem vyberte místo odjezdu. Systém potom zobrazí žádost Vyberte cílové místo a znovu nabídne obvyklé volby. A nakonec přijde dodatečná otázka, protože tuto trasu můžete vytvářet pro někoho jiného. Vybírejte z možností Nejrychlejší trasa, Nejkratší trasa (pro motorová vozidla), Vyhnout se dálnicím, Pěší trasa (tj. nejkratší trasa bez ohledu na pravidla silničního provozu a s vyloučením dálnic), Cyklotrasa (tj. nejkratší trasa s dodržením pravidel silničního provozu, ale také s vyloučením dálnic) nebo Omezená rychlost (nejrychlejší trasa pro vozidla s omezenou nejvyšší rychlostí, tj. řada typů silnic kromě dálnic je na stejné úrovni a není vůči ostatním upřednostňována).


Pokud chcete mít tuto možnost při každé navigaci nebo chcete změnit výchozí nastavení, podívejte se do kapitoly Předvolby plánování.

Jakmile je trasa připravena podle vašich představ, nejlepší trasa se zobrazí na mapě s odpovídajícím měřítkem. Stejně jako u volby Navigovat na... i nyní můžete vybrat tlačítko Trasa a podívat se na podrobné pokyny pro vypočítanou trasu, jak je uvedeno v části Zobrazit trasu. Tlačítkem Hotovo se pak vrátíte na hlavní navigační obrazovku.

Zobrazit trasu

Pokud už máte trasu naplánovanou, můžete s ní různým způsobem pracovat pomocí volby Zobrazit trasu .

Volba Prohlížet jako text vyvolá pouze seznam křižovatek a vzdáleností (nebo časů - pomocí tlačítka "Možnosti" změníte zobrazované číselné údaje) mezi nimi. Pokud na tomto vyobrazení vyberete jednu konkrétní křižovatku nebo použijete volbu Prohlížet jako obrázky , každá obrazovka se zobrazí ve formátu 3D a budou na ní zřetelně vyznačeny odbočky. Pomocí tlačítek a se můžete posunovat po plánované trase dozadu a dopředu.


Volba "Zobrazit jako obrázky" umožňuje udělat si rychle a názorně představu o trase, po které pojedete.

Podobná, ale animovaná je funkce Zobrazit ukázku trasy , která simuluje cestu až 500% rychlostí ve srovnání s "reálným časem" (rychlost se volí pomocí jednoduchého posuvníku). Tato funkce je vhodná pro cesty ve městě, ale u delších cest je lépe použít funkci Zobrazit jako obrázky popsanou výše. Pokud chcete animaci zastavit, vyberte volbu Zobrazit trasu , a poté Zastavit ukázku trasy .

Tip: Při prohlížení trasy jako obrázků můžete klepnutím do středu dotykové obrazovky přepínat mezi vyobrazením každé křižovatky ve formátu 2D a 3D.

Plánovanou trasu můžete také zobrazit na tradiční mapě v pohledu seshora. Výběrem volby Prohlížet mapu trasy promítnete trasu na mapu, kterou můžete zvětšovat a posunovat. Další informace o efektivním využití této obrazovky najdete v kapitole Mapy. Další možností je volba Zobrazit souhrn trasy , která znovu vyvolá grafické znázornění původně zobrazené bezprostředně po výpočtu trasy.

Smazat trasu

Volba Smazat trasu umožňuje odstranit právě naplánovanou trasu ze všech obrazovek. Od tohoto okamžiku bude systém dál sledovat vaši pozici na mapě, ale nebude dávat žádné pokyny ani vodítka.

Tip: Před plánováním nové trasy nemusíte trasu mazat - tento krok probíhá automaticky.

Plánování itineráře

Přestože volba Navigovat na... je postačující pro běžné cesty, je možné, že plánujete náročnější cestu. Je dokonce možné, že údaje o této cestě si budete chtít uchovat do budoucna nebo je předat dalším uživatelům. Pokud chcete vytvořit nový itinerář nebo upravit itinerář již hotový, vyberte volbu Plánování itineráře .

Itinerář je v zásadě pouze seznam "bodů na trase" a "cílových míst". Systém vypočítá nejlepší trasu a začlení do ní každý bod a každé místo (v přesném pořadí, které určíte). V zásadě budete přidávat "cílová místa", pokud chcete na hlavní navigační obrazovce vidět údaje o zbývající vzdálenosti nebo čase; jinak se místa přidávají jako "body na trase", kterými se má prostě projet (tj. touto cestou chcete jet).


Typický itinerář s uvedením bodů na trase, kterými se má projet, i cílových míst, do kterých chcete dojet.

Když plánovač itineráře otevřete poprvé, bude samozřejmě prázdný. Pomocí tlačítka Přidat určujte běžným způsobem cílová místa výběrem z možností "Domů", "Oblíbené", "Adresa", "Poslední cílové místo" apod. Každé místo bude doplněno jako bod na trase, pokud předchozí místo také bylo bodem na trase; jinak bude doplněno jako cílové místo.


Všimněte si, že přesné složení voleb v nabídce se bude měnit podle toho, zda je aktuální položka itineráře bodem na trase nebo cílovým místem, a podle toho, zda již dané místo bylo navštíveno.

Jednotlivé položky v itineráři můžete upravovat; po výběru položky se zobrazí nabídka pro body na trase (viz výše). Pomocí volby Označit jako bod na trase změníte položku z cílového místa na bod na trase a pomocí volby Označit jako cílové místo změníte bod na trase na cílové místo.

Pomocí volby Označit 'navštíveno' označíte tuto a všechny předchozí položky v itineráři jako uzavřené, takže navigace bude pokračovat od další (nenavštívené) položky. Můžete se dokonce vrátit zpět a část itineráře projet znovu. Zvolte místo, na kterém už jste byli, a použijte volbu Označit 'navštívit' . Tato a všechny následující položky tak budou znovu začleněny do navigace.

'Volby Odstranit položku, Přemístit položku nahoru a Přemístit položku dolů mluví samy za sebe.

Pokud chcete itinerář uložit pro budoucí použití nebo chcete vyvolat dřívější itinerář, vyberte Možnosti a použijte volbu Uložit itinerář nebo Načíst itinerář . Při ukládání můžete zadat název itineráře pomocí standardní klávesnice na dotykové obrazovce (systém implicitně přebírá jméno posledního cílového místa).


Uložené itineráře můžete znovu použít později, aniž byste museli znovu zadávat některá z příslušných míst. Na této stránce můžete uložit, načíst nebo vymazat itinerář nebo začít nový itinerář.

Navigaci spustíte pomocí volby Spustit navigaci v nabídce Možnosti.

TomTom Plus

Navíc k funkcím, kterými je vybaven systém TomTom ONE, poskytuje TomTom PLUS řadu doplňkových služeb. Například:

Upozornění: Služba TomTom Traffic není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Další informace najdete na stránkách www.tomtom.com/plus.

K dispozici je celá řada dalších služeb a jejich počet se neustále rozšiřuje. Další informace najdete na stránkách www.tomtom.com/plus.

Upozornění: Pokud chcete službu TomTom PLUS využívat, budete potřebovat mobilní telefon vybavený technologií GPRS a Bluetooth. Pokud už nyní z mobilního telefonu stahujete e-mail nebo prohlížíte internetové stránky, bude již pravděpodobně vybaven technologií GPRS; pokud si nejste jistí, zeptejte se svého operátora.

Připojení k telefonu

Pokud máte mobilní telefon s funkčností Bluetooth, můžete systém TomTom ONE využít k přístupu ke službám TomTom PLUS.

Upozornění: Seznam telefonů vybavení technologií Bluetooth najdete na stránkách www.tomtom.com.

Protože systém TomTom ONE s telefonem poprvé, musíte provést několik kroků, abyste obě zařízení "napárovali", tj. abyste vytvořili spojení.

 1. Vyberte volbu ‘Připojit k vašemu telefonu.
 2. Vyberte svůj telefon ze zobrazeného seznamu.
 3. Na výzvu k připojení zadejte na telefonu přístupový kód (heslo) 0000.
 4. Systém vás potom požádá, abyste navázali bezdrátové připojení k internetu. Tento krok proveďte v případě, že chcete použít službu TomTom PLUS.
Tip: Aby bylo příště připojení automatické, označte TomTom ONE na svém telefonu za důvěryhodné zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce pro telefon.

Přihlášení ke službám TomTom PLUS

Až budete ke službě TomTom PLUS přistupovat poprvé, systém vás provede velice krátkým procesem přihlášení. Zadejte svou e-mailovou adresu jako své uživatelské jméno pro službu TomTom PLUS a "PLUS" jako heslo. To je vše! Nyní můžete využívat všechny doplňkové služby.


Zadejte svou e-mailovou adresu.


Při zkušebním bezplatném předplatném zadejte "PLUS".

Nyní obdržíte e-mail se svým uživatelským jménem a heslem, které vám umožní přístup k členským webovým stránkám TomTom PLUS. Potom můžete přejít na stránky www.tomtom.com, předplatit si služby a přečíst si o nabídkách a bezplatných službách, které jsou k dispozici pro váš produkt.

TomTom Traffic

Tip: Systém TomTom Traffic je určen ke stahování dopravních informací přes GPRS. Nepoužívejte ho s datovým připojením GSM, protože náklady na takové připojení mohou být značně vysoké.
Upozornění: Dopravní informace vzhledem ke své dynamické povaze samozřejmě nikdy nemohou zcela vystihovat aktuální dopravní situaci. Pro některá místa nejsou k dispozici žádné informace a některé události nejsou zjištěny včas. Kvalita, pokrytí a rychlost podání zprávy se bude v jednotlivých regionech lišit.

Pokud chcete zapnout hlavní službu TomTom Traffic a další související funkce pro plánování tras a zobrazení map, vyberte volbu TomTom Traffic , a potom volbu Zapnout dopravu . Pokud budou pro vaši oblast k dispozici dopravní informace, služba TomTom Traffic zůstane zapnutá, dokud nevyberete volbu Vypnout dopravu .

Pomocí volby Aktualizovat informace o dopravě stáhnete poslední dopravní informace pro vaši oblast (pokud jsou k dispozici) z internetového serveru služby TomTom Traffic přes datové připojení GPRS na vašem telefonu. V hlavním navigačním okně uvidíte na pravé straně novou dopravní "lištu trasy". V pravém horním rohu bude samostatná ikona, jejímž prostřednictvím systém TomTom Traffic udává svůj aktuální stav.

Probíhá aktualizace dopravních informací.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 10 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 20 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 30 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před méně než 40 minutami.
Aktualizace dopravních informací proběhla před více než 40 minutami.
Pokud se barva ukazatele změní na žlutou, znamená to, že si na serveru můžete stáhnout další aktuální dopravní informace.
Připojení na server služby TomTom Traffic se nezdařilo. Zkuste znovu vybrat volbu Aktualizovat informace o dopravě. Pokud se připojení i poté nezdaří, bude to zřejmě z jednoho z následujících důvodů:

Nebylo správně provedeno nastavení GPRS. Požádejte operátora o pomoc s nastavením telefonu.

Účet byl registrován pro jiné zařízení. Zvolte položku "Nové zařízení" v části "Moje doprava" služby "Můj TomTom" na stránkách www.tomtom.com a pokuste se spojení navázat znovu. (Účet služby Traffic můžete současně použít pouze na jednom zařízení.)

Vypršelo vám předplatné. V části "Doprava" služby "Můj TomTom" si můžete najít informace o svém dopravním účtu a prodloužit předplatné.

Pokud už máte naplánovanou trasu, budete mít také k dispozici lištu trasy pod ukazatelem stavu služby TomTom Traffic. Představte si, že lišta odspodu nahoru představuje zbývající část vaší cesty. Dopravní události jsou pak zobrazeny v odpovídajících místech na liště trasy, takže vidíte, jaké vás čekají překážky. Služba TomTom Traffic využívá celou řadu různých ikon, které jsou popsány dále:

Dopravní událost Práce na silnici Dopravní událost k vyhnutí
Nehoda Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno Mlha
Dopravní zácpa Silnice uzavřena Déšť
Vítr / bouřka Sníh / led / kroupy    

Stejné ikony uvidíte v podrobnějším kontextu v hlavním systému TomTom Traffic . Pomocí volby v nabídce Zobrazit informace o dopravě vyvoláte přehled všech událostí na plánované trase. Kromě výše uvedených ikon přehled obsahuje také tři různá schémata situace na silnici: (pomalý provoz), (nehybný provoz) a (práce na silnici).


Typický přehled dopravní situace v systému TomTom Traffic. Výběrem tlačítka Aktualizovat vyvoláte nejnovější dopravní informace ze serveru TomTom.

Při výběru tlačítka Přeplánovat systém vypočítá novou nejlepší trasu s přihlédnutím k dopravním událostem a jejich závažnosti. Pro přehlednost jsou události v přehledu zobrazeny jako jednoduché červené kroužky. Pokud chcete vidět další údaje, můžete použít tlačítka a a postupně jednotlivé události procházet.


Číslo (například 1. ze 17) v titulní liště udává, kterou událost na trase právě prohlížíte.

Upozornění: Může se stát, naplánovaná trasa vás stejně navede do dopravní zácpy, pokud bude považována za nejrychlejší cestu do vašeho cíle (tj. rychlejší než alternativy s méně hustým provozem).
Tip: Místo volby Přeplánovat na obrazovce s přehledem situace v systému TomTom Traffic můžete použít volbu "Minimalizovat dopravní zpoždění" v nabídce Najít alternativu.

Nemusíte se omezovat na konkrétní trasu. Pomocí volby Prohlížet mapu můžete zobrazit všechny dopravní události pro svou místní mapu. Jako obvykle se můžete posunovat po mapě a zvětšovat a zmenšovat vybraná místa, abyste viděli odpovídající úroveň detailů.


Jak budete mapu postupně zvětšovat, systém TomTom Traffic bude měnit ukazatele na podrobné ikony s větším množstvím informací. Když některou událost vyberete, zobrazí se úplné údaje stejně jako při použití volby Zobrazit informace o dopravě.

S přihlédnutím k sazbám za GPRS, které účtuje váš síťový provozovatel, můžete systém pomocí volby Změnit předvolby Traffic nastavit tak, aby se systém TomTom Traffic (a vaše trasa) při jízdě automaticky aktualizoval. Pokud chcete dosáhnout úplné automatizace, vyberte volbu Automaticky aktualizovat informace o dopravě na cestě a Automaticky optimalizovat trasu po každé aktualizaci. Zřejmě byste měli vybrat také volbu Pípnout při změně dopravní situace na trase, aby zaznělo zvukové varování poté, co proběhne aktualizace a je nahlášena nová dopravní situace.

TomTom Weather (počasí TomTom)

Pomocí volby v hlavní nabídce TomTom Weather si můžete udělat představu o tom, jaké je právě počasí v kterémkoliv místě zvoleném pomocí běžných voleb pro výběr cílového místa. Systém TomTom pak přes nakonfigurované bezdrátové internetové připojení GPRS vyhledá informace o počasí z tisíce meteorologických stanic na celém světě a zobrazí informace nejvhodnější pro vybrané místo.

Načíst další služby

Kromě dvou výše uvedených dynamických služeb můžete také stáhnout celou řadu dalších materiálů, například nové sady bodů zájmu, nové hlasy apod. Položky, které se zobrazí jako dostupné ke stažení, představují další bezplatné služby (dostupné pro každého) a služby, které jste již zaplatili (takže je můžete stáhnout znovu, pokud je potřebujete), a také omezený počet "prémiových" položek (v počátečním období). Seznam položek, které se objeví na vašem zařízení, se bude lišit podle počtu bezplatných prémiových položek, které jste ‘spotřebovali’ v počátečním období. Další prémiové položky si můžete kdykoliv zakoupit na stránkách www.tomtom.com.

Začněte tím, že vyberete volbu Načíst další služby v hlavní nabídce.

Načíst mapu

Prostřednictvím volby Načíst mapu získáte mapu města, která nebyla součástí systému TomTom. Pokud například plánujete víkendový výlet nebo cestu do jiného města, můžete si stáhnout mapu města pro příslušné cílové místo. Podle pokynů si vyberte zemi a potom hledejte požadované město.


Některé nalezené možnosti jsou označeny jako [big] (velké) nebo [free] (bezplatné), což znamená, že mapa je příliš velká ke stažení přes GPRS nebo je pro každého k dispozici zdarma (takže si ji můžete bez obav stáhnout v počátečním období).

Tip: Mapy měst mohou být velké. U větších měst NEDOPORUČUJEME stahovat mapu přímo na zařízení, protože náklady na datové připojení GPRS mohou být značně vysoké. Tyto větší mapy je lepší načíst nejprve na osobní počítač, a potom je přenést přes obvyklé připojení.


Zde se chystáme načíst mapu města. Všimněte si, že systém vás upozorní, pokud na zařízení nebude dost místa k načtení zvolené oblasti nebo města.

Pokud chcete začít nově staženou mapu využívat, použijte volbu Správa map.

Načíst BZ

Načtení nové sady bodů zájmu je velmi podobné. Použijte volbu Načíst BZ . V seznamu se objeví pouze sady, které jsou bezplatné, patří k zakoupenému systému nebo jsou k dispozici v počátečním období.


Načtené body zájmu v nových sadách můžete prohlížet běžným způsobem nebo je můžete zobrazit na mapách pomocí voleb Zobrazit BZ a Správa BZ.

Načíst hlas

Systém TomTom je dodáván s řadou hlasů, které vás navádějí při navigaci. Služba TomTom PLUS umožňuje stáhnout nové hlasy, abyste mohli najít ten, který vám lépe vyhovuje (nebo jen pro zábavu). Soubory digitální hlasových ukázek jsou relativně velké, takže byste je neměli načítat přímo na zařízení přes GPRS. Použijte rychlé připojení k internetu na osobním počítači, přihlaste se na stránky www.tomtom.com, a potom hlasové soubory přeneste přes USB kabel. Po stažení souboru můžete nový hlas použít při navigaci za pomoci volby Změnit hlas.


Stejně jako u předchozí volby se v seznamu objeví pouze bezplatné hlasy nebo prémiové hlasy, které jste již zakoupili.

Načíst barvy mapy

Systém TomTom je dodáván s řadou různých map a navigačních barevných schémat, která umožňují vyhovět osobním požadavkům, regionálním rozdílům a použití v noci či ve dne. Na další schémata, která jsou k dispozici ve službě TomTom PLUS, se podíváte pomocí volby Načíst barvy mapy .

Po načtení souboru můžete nová barevná schémata prohlížet a vybírat za pomoci volby Změnit barvy mapy.

Načíst aktualizaci

Pomocí volby Načíst aktualizaci se můžete podívat, jaké aktualizace jsou k dispozici pro váš systém TomTom. Pokud je k dispozici další aktualizace, je možné, že ji budete muset nainstalovat prostřednictvím svého osobního počítače.

Upravit účet služby

Pomocí volby Upravit účet služby můžete na zařízení zadat aktuální jméno uživatele a heslo pro službu TomTom PLUS, třeba proto, že jste je na stránkách www.tomtom.com změnili na něco, co si lépe pamatujete.

Upozornění: Služby TomTom PLUS se v jednotlivých zemích liší a pravidelně probíhá jejich aktualizace. Navštěvujte často stránky www.tomtom.com, abyste měli přehled o novém prémiovém obsahu a speciálních nabídkách.
Upozornění: Použití služeb TomTom PLUS nezahrnuje náklady na datová volání GPRS z vašeho zařízení. Informujte se o ceně volání u svého síťového provozovatele.

Mapy

Digitální mapy jsou základem všeho, co systém TomTom umí, a řada funkcí využívá prohlížeč mapy. Tato kapitola popisuje způsob práce s prohlížečem a jeho použití k nastavení cílových míst a k vyhledávání.

Prohlížet mapu

Vyberte volbu Prohlížet mapu Browse map, a vyvolejte tak prohlížeč mapy. Mapa má stejnou orientaci jako papírová mapa, tj. sever je nahoře, a jsou na ní města, hlavní silnice, ulice, železnice, řeky a jezera jako na běžné mapě. Na rozdíl od papírové mapy ji můžete zvětšovat a zmenšovat a měnit množství zobrazených detailů. Můžete ji také překrýt kategoriemi bodů zájmu, dopravními informacemi (pokud je máte předplacené) a osobními prvky, například oblíbenými místy a místy odjezdu / cílovými místy.

Toto jsou hlavní prvky prohlížeče mapy:
Lišta s měřítkem
Poloha kurzoru
Tlačítko GPS, kterým mapu vycentrujete podle své aktuální pozice GPS
Zvětšovací lišta
Vaše aktuální pozice GPS
Tlačítko možností (popsané níže)
Tlačítko pro vyhledávání (popsané níže)
Tlačítko kurzoru (popsané níže)
Bod zájmu - zobrazeny podle vašich vlastních předvoleb.
Upozornění: Vzhled mapy a související ovládací prvky se budou mírně lišit při použití živých dopravních informací (tlumené hlavní barvy, zvýrazněné dopravní události).

Mapu pak můžete posunovat tím, že ji podle potřeby přetáhnete prstem. Systém mapy většinou zobrazí v nejvhodnějším měřítku, například tak, aby obsáhly nedávno vypočítanou trasu nebo zobrazily detaily konkrétní křižovatky, ale měřítko si můžete podle potřeby upravit sami. Pokud je zobrazená zvětšovací lišta, stačí pomalu posouvat rukojeť Zoom handle nahoru a dolů. Mapa se bude neustále zvětšovat (při pohybu dolů) nebo zmenšovat (při pohybu nahoru) kolem pozice kurzoru.

Tip: Při zvětšování nebo zmenšování se zobrazí pouze schematická mapa. Jakmile zvednete prst, budou vykresleny všechny detaily mapy.

Funkce kurzoru

Kurzor je nejužitečnějším nástrojem v prohlížeči mapy. Vyberte si jakékoliv místo na mapě a umístěte na ně kurzor. S aktuální pozicí kurzoru pak můžete pracovat pomocí funkce kurzoru .


Jakmile kurzor umístíte na mapu, nejbližší úsek silnice se automaticky zvýrazní zeleně a zobrazí se informační štítek s prvním a posledním číslem domu na každém konci příslušného úseku (pokud jsou v příslušném úseku domy s čísly).

Pomocí volby Navigovat tam můžete naplánovat trasu ze své aktuální pozice GPS na pozici kurzoru.

Pomocí volby Střed na mapě uděláte z pozice kurzoru nový střed mapy, tj. zvolené místo se ocitne ve středu obrazovky.

Pomocí volby Najít blízký BZ najdete bod zájmu nejbližší pozici kurzoru. Jako obvykle se zobrazí ikony naposledy použitých kategorií a tlačítkem Arrow-head vyvoláte seznam všech kategorií, které jsou k dispozici. V rámci každé kategorie můžete pomocí tlačítek Arrow-head up a Arrow-head down procházejte seznamem všech bodů zájmu seřazených podle vzdálenosti od pozice kurzoru. Pokud některý bod vyberete, tento bod (nebo nejbližší místo, na které se dostanete po běžných silnicích) se zobrazí ve středu obrazovky s mapou.

Pomocí volby Přidat jako BZ přidáte pozici kurzoru jako nový bod zájmu do jedné ze svých vlastních kategorií. Můžete například přidat novou společnost do kategorie "Vaše pobočky". Pokud jste zatím žádné kategorie nevytvořili, systém vám nabídne možnost kategorii vytvořit.

Upozornění: Do zabudovaných kategorií BZ další body zájmu přidávat nemůžete.

Pomocí volby Cestovat přes... vytvoříte trasu, která bude zahrnovat pozici kurzoru.

A nakonec přichází zřejmě nejužitečnější funkce - klepnutím na volbu Přidat jako oblíbené nastavíte aktuální pozici kurzoru jako oblíbené místo. Tato funkce je neocenitelná pro místa, která nemají známou nebo rozpoznanou adresu.

Hledání míst na mapě

Pomocí ovladače (Najít) se můžete rychle přesunout na mapě na konkrétní místo (adresa, poslední cílové místo, bod zájmu atd.). Systém přesune zvolené místo do středu mapy a upraví poměr zvětšení, aby se příslušné místo zobrazilo s odpovídající úrovní detailu.


Typy míst, která můžete hledat, již znáte. Všimněte si, že volba Bod zájmu příslušná místa vyhledá a seřadí podle vzdálenosti od aktuální pozice GPS, ne podle vzdálenosti od středu mapy nebo od pozice kurzoru. Pokud chcete body zájmu seřadit podle vzdálenosti od pozice kurzoru, postupujte podle pokynů pro volbu "Najít blízký BZ" popsanou v části Funkce kurzoru výše.

Možnosti mapy

Pomocí tlačítka Možnosti můžete upravit úroveň detailů zobrazených na mapě.


Volby provedené zde budou platit pro všechny dále zobrazované mapy.

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Názvy (podle výchozího nastavení je zaškrtnuto), přestanou se zobrazovat názvy měst a obvodů. Pokud vyberete Oblíbené, u každého oblíbeného místa se objeví žlutá hvězda (pouze na obrazovce s mapou). Pokud je zapnutá služba TomTom Traffic, můžete vybrat políčko Doprava, aby se na mapě zobrazovaly aktuální informace o dopravě (vzhled mapy bude upraven tak, aby byly zvýrazněny dopravní události).

Pomocí políčka Body zájmu můžete na mapě zapnout (nebo vypnout) zobrazení bodů zájmu. Body zájmu budou uvedeny podle toho, které kategorie mají být podle nastavení zobrazeny. Volbu můžete provést nyní pomocí tlačítka BZ nebo později pomocí volby Správa BZ v Předvolbách.

Přepínání mezi mapami

V závislosti na zakoupené aplikaci může být k dispozici více databází map. Pokud tomu tak je, můžete pomocí volby Správa map v Předvolbách přepínat mezi mapami nebo dokonce načítat nové mapy.

Předvolby

Vzhled a prostředí systému TomTom můžete do značné míry upravit podle svých představ pomocí Předvoleb . Všechny volby popsané v této kapitole postupně zobrazíte pomocí tlačítka , které vás provede jednotlivými stránkami.

Upozornění: Ikony některých předvoleb se budou měnit v závislosti na stavu příslušné předvolby. Pokud například vyberete volbu Vypnout zvuk , vypnete mluvené pokyny. Po vypnutí se tato volba a ikona změní na volbu Zapnout zvuk , aby bylo zřejmé, jaký krok nyní můžete provést.

Použít noční barvy / Použít denní barvy

Systém většinou využívá jasné barvy s vysokým stupněm kontrastu, aby byla mapa zřetelně vidět i za jasného slunečního světla. Když je venku tma, může být lepší použít volbu Použít noční barvy . Na navigační obrazovce pak budou (implicitně) použity tmavé a tlumené odstíny, aby vás obrazovka nerušila za tmy. Kromě toho se tato předvolba změní na volbu Použít denní barvy ; vyberte ji, až se budete chtít vrátit k původnímu barevnému schématu.


Toto jsou výchozí noční barvy, ale můžete si vybrat jakékoliv barevné schéma, pro použití ve dne i v noci, pomocí předvolby Změnit barvy mapy.

Vypnout 3D displej / Zapnout 3D displej

Obrazovku pro řízení, která uvádí mapy, trasy a body zájmu z pohledu řidiče, můžete přepnout na tradičnější náhled. Pomocí volby Vypnout 3D displej se přepnete na běžnou mapu ve formě "plánu", který se ovšem neustále otáčí, aby směr cesty směřoval na obrazovce "nahoru". Pomocí volby Vypnout 3D displej se vrátíte na původní pohled.


Kromě alternativního "plánu" si také můžete vybrat jednoduchý schematický náhled.

Vypnout displej mapy / Zapnout displej mapy

Nad stanovenou rychlostí je možné přepnout z bezpečnostních důvodů z hlavní mapy na "schematický" pohled zaměřený na další pokyn. Tuto funkci můžete zvolit pomocí volby Vypnout displej mapy . Výběrem volby "Nad určitou rychlost" určíte hraniční rychlost a při výběru "Vždy" bude schematický pohled zobrazen při všech rychlostech. Při výběru volby Zapnout displej mapy bude znovu neustále zapnutá mapa.


Všimněte si, že vlevo dole na obrazovce se zobrazuje vzdálenost do další odbočky.

Skrýt BZ / Zobrazit BZ

Uvidíte, že na navigační obrazovce a na mapách je dobré zobrazit pouze určité kategorie bodů zájmu (BZ) pomocí předvolby Správa BZ. Až si pečlivě projdete všechny kategorie a vyberete si ty, které potřebujete, můžete je všechny v hlavním navigačním okně skrýt jediným tlačítkem Skrýt BZ nebo můžete znovu zobrazit vybranou sadu tlačítkem Zobrazit BZ .

Vypnout zvuk / Zapnout zvuk

Hlas, který hlásí pokyny pro jízdu, můžete vypnout pomocí volby Vypnout zvuk . Tuto volbu při navigaci označuje ikona v levém dolním rohu obrazovky. Až budete chtít mluvené pokyny znovu zapnout, vyberte volbu Zapnout zvuk .

Pokud chcete změnit hlasitost mluvených pokynů, použijte volbu Předvolby hlasitosti. Pokud chcete vybrat jiný hlas (tj. pohlaví anebo jazyk), použijte předvolbu Přepnout jazyk.

Předvolby hlasitosti

Hlasitost mluvených pokynů můžete změnit pomocí Předvoleb hlasitosti s posuvnou lištou k nastavení potřebné hlasitosti v krocích po 5 %. Funkce Test pomáhá správně nastavit hlasitost před začátkem cesty.

Praktická je také funkce Navázat hlasitost na rychlost, takže mluvené pokyny se zesilují, jak stoupá hluk z vozovky, a jsou nejtišší, když vozidlo stojí.

Správa oblíbených položek

V průběhu času může být praktické použít funkci Správa oblíbených položek a vymazat oblíbená místa, která už nepotřebujete. Když budete chtít, můžete je také přejmenovat. Pomocí tlačítek Arrow-head up a Arrow-head down procházejte seznamem a vyberte místo, které chcete změnit nebo vymazat.

Připojením systému TomTom ONE na počítač můžete vytvořit zálohu oblíbených míst. Další informace najdete v kapitole Připojení k počítači.

Upozornění: Pokud jste zatím žádné oblíbené položky nenastavili, bude volba "Správa oblíbených položek" označena šedou barvou a nebude možné ji vybrat.
Tip: Oblíbené místo můžete změnit tak, že vymažete aktuální místo a vytvoříte na správném místě nové. Viz Oblíbená místa.

Změnit domovské místo

Domovské místo můžete kdykoliv nastavit nebo změnit pomocí volby Změnit domovské místo . Později ho pak můžete vybrat jako místo odjezdu nebo cílové místo.

Tip: Místo označené jako "domovské místo" nemusí být místem, kde bydlíte. Vyberte si místo, které je centrální pro vaše cesty - například vaše pracoviště.

Správa map

Pokud jste nainstalovali mapy jiné země nebo oblasti, bude zapnutá volba Správa map . Pokud chcete přepnout na jinou mapu, která je k dispozici, vyberte volbu Přepnout mapu . Mapa, kterou právě využíváte, je zvýrazněna žlutě; vyberte mapu, kterou chcete použít jako další.

Pomocí volby Načíst mapu si můžete koupit další mapy přímo v systému TomTom za použití volitelného telefonního připojení GPRS. Podle pokynů si vyberte oblast nebo zemi, jejíž mapu chcete koupit. Nezapomeňte, že váš operátor si bude účtovat poplatek za stažení podle běžných sazeb GPRS a společnost TomTom nenese odpovědnost za žádné další vynaložené náklady.

Kapitola Připojení k počítači také obsahuje další pokyny pro načítání nových map z disků CD.

Správa BZ

Předvolba Správa BZ představuje ovládací panel pro body zájmu a jejich kategorie. Můžete jednoduše vytvářet své vlastní nové kategorie (například "Kanceláře", "Zahradní centra", "Zákazník X") a zaplňovat je příslušnými body zájmu, na která můžete navigovat a která můžete bleskurychle doplnit do itineráře.

Do kategorií, které jste si sami vytvořili, můžete přidávat další body zájmu. Nejprve použijte volbu Přidat kategorii BZ , a potom vyberte volbu Přidat BZ . Systém vás potom požádá, abyste si vybrali kategorii (a vyzve vás, abyste přidali novou kategorii, pokud jste zatím žádnou nevytvořili), a potom abyste běžným způsobem vybrali místo.

Jak v hlavním navigačním okně, tak na všech náhledech map můžete určit, které kategorie bodů zájmu se budou zobrazovat, pomocí volby Zapnout / vypnout BZ . Stačí vybrat ty kategorie, které chcete zobrazovat.


Místa z vybraných kategorií jsou vykreslena na mapě (a navigační obrazovce) a každé je zastoupeno svou vlastní ikonou.

Tip: Můžete si vybrat, jestli chcete body zájmu vůbec zobrazovat, pomocí volby Skrýt BZ / Zobrazit BZ v navigačním okně nebo pomocí volby Možnosti mapy v prohlížeči mapy. Znamená to, že můžete nechat vybrané kategorie bodů zájmu neustále zaškrtnuté.

Své vlastní body zájmu můžete podle potřeby jednoduše spravovat pomocí voleb Odstranit BZ a Odstranit kategorii BZ .

Také si můžete vyžádat hlasové a vizuální upozornění na to, že se blíží bod zájmu ze specifické kategorie. Například můžete vyhlížet čerpací stanici, hotel nebo bankomat. Upozornění (kterých může být libovolný počet) nastavíte pomocí volby Upozornit na blízký BZ . Systém vás potom požádá, abyste si vybrali kategorii (kategorie, pro kterou již bylo nastaveno upozornění, bude zobrazena nahoře v seznamu) a určili vzdálenost pro volbu "Upozornit, je-li blíže než", jak je uvedeno níže.


Dobrá výchozí hodnota je 250 metrů, ale může být nutné nastavit delší nebo kratší vzdálenost podle toho, jestli vyhlížíte velký objekt (například letiště nebo pamětihodnost) nebo objekt malý (například bankomat).

Pro každou kategorii bodů zájmu si zřejmě budete chtít nastavit jiný zvukový signál. Pomocí tlačítek a procházejte seznamem různých zvukových signálů a tlačítkem "Vybrat" zvolte ten nejvhodnější. Potom v případě potřeby vyberte volbu "Upozornit pouze na BZ na trase".


Tuto volbu většinou budete potřebovat pouze pro objekty, které musí být ve směru jízdy a na vaší straně silnice. Nemá například smysl upozorňovat na čerpací stanici, pokud je na dálnici v opačném směru nebo je na paralelní silnici.

Předvolby stavové lišty

Pomocí Předvoleb stavové lišty můžete upravit informace zobrazované v navigačním okně. Můžete chtít například vidět čas příjezdu, a ne zbývající čas. Čím méně položek vyberete, tím větší a zřetelnější bude rozložení stavové lišty.

Nastavit hodiny

Hodiny systému TomTom ONE nastavíte při prvním spuštění, ale můžete je kdykoliv upravit klepnutím na ikonu Nastavit hodiny . Po výběru požadovaného formátu času upravte hodiny a minuty pomocí šipek a nad každým číslem. Pokud jste zvolili příslušný formát, klepnutím na symbol AM nebo PM se přepněte mezi dopoledními a odpoledními/večerními hodinami.

Tip: Pokud je systém TomTom ONE venku a je dobře viditelná obloha, můžete čas na hodinách nastavit automaticky ze satelitů GPS klepnutím na tlačítko "Sync". Možná bude nutné čas upravit podle správné časové zóny.

Otočit obrazovku

Pokud to bude vyžadovat poloha, do které systém TomTom umístíte, můžete otočit displej pomocí volby Otočit obrazovku . Při každém použití této volby se obrazovka otočí o kousek dál, až bude mít opět původní orientaci.

Změnit barvy mapy

Pomocí volby Změnit barvy mapy si můžete vybrat z alternativních barevných schémat, která jsou k dispozici pro mapy použité v systému TomTom (některé z nich jsou nejvhodnější pro použití v noci). Pomocí tlačítek a procházejte jednotlivými "denními barevnými schématy" a tlačítkem Vybrat zvolte schéma, s kterým budete spokojeni. Opakujte celý postup pro "noční barevná schémata".

Informace o přepínání mezi denními a nočními barvami při běžném použití systému najdete v kapitole Použít noční barvy.

Změnit jas

Pomocí volby Změnit jas můžete upravit jas podsvícené obrazovky systému TomTom ONE. Abyste nemuseli jas každý den upravovat několikrát, jsou k dispozici dva posuvníky předvoleb, jeden pro denní a jeden pro noční schémata. Jas pro denní barvy bude asi například nastavený vysoko a noční verze bude mít jas nastavený nízko.

Pokud chcete nastavení upravit, klepněte kdekoliv na liště nebo posuvník přesuňte prstem.

Předvolby plánování

Pomocí Předvoleb plánování si můžete vybrat způsob výpočtu trasy. Pokud někdy měníte způsob dopravy, měli byste možná zvolit možnost "Dotázat při plánování"; jinak vyberte některou z dalších možností. O volbách "Pěší trasy", "Cyklotrasy" a "Trasy s omezenou rychlostí" již pojednává kapitola Pokročilé plánování.

Předvolby mýtného

'Předvolby mýtného umožňují určit, co se stane, když systém TomTom zahrne do výpočtu mýtní silnici. Výběrem volby Vždy se vyhnout mýtnému automaticky takové silnice vyloučíte z budoucích tras a výběrem volby Nikdy se nevyhnout mýtnému umožníte výpočet nejlepší trasy bez ohledu na případné mýtné. Také můžete tuto předvolbu prostě nechat nastavenou na výchozí možnost Dotázat při výskytu.

Předvolby kompasu

Pokud chcete v navigačním okně zobrazit kompas, vyberte si typ kompasu pomocí Předvoleb kompasu .


Při výběru volby směr nahoře se kompas chová jako opravdový kompas (připevněný nahoře na přístrojové desce) a šipka vždy ukazuje na sever. 'Volba sever nahoře udržuje ciferník kompasu nehybný a šipka ukazuje aktuální směr pohybu. 'Volba vzdálenost do cílového místa, jak název napovídá, udává relativní směr a vzdálenost cílového místa.

Změnit hlas

Hlas využívaný pro pokyny na trase můžete kdykoliv změnit pomocí předvolby Změnit hlas . Pomocí tlačítek a procházejte jednotlivými hlasy a jazyky a tlačítkem Test si přehrajte jejich ukázky. Až uslyšíte hlas, s kterým jste spokojení, zvolte tlačítko Vybrat.

Upozornění: Ve většině jazyků je na výběr více možných hlasů. Pokud chcete změnit hlasitost mluvených pokynů, použijte volbu Předvolby hlasitosti.

Přepnout jazyk

Jazyk, ve kterém se zobrazuje veškerý text, pokyny a volby v nabídkách, můžete změnit pomocí volby Přepnout jazyk . Stačí vybrat požadovaný jazyk.

Nastavit jednotky

Jednotky měření můžete kdykoliv změnit pomocí předvolby Nastavit jednotky . Postupně se zobrazí tři otázky, jedna pro čas, jedna pro vzdálenosti a jedna pro zeměpisnou délku / šířku. Jednoduše vyberte pro každou jednotku formát, kterému dáváte přednost, a zvolte tlačítko Hotovo.

Ovládat levou rukou

Pokud jste levák, můžete využít volbu Ovládat levou rukou a umístit ovladače posunování, ovládací prvky pro zvětšování mapy a tlačítka "Hotovo" a "Storno" na levou stranu obrazovky, pokud to bude možné. Potom na ně budete moct pohodlně klepat, aniž by vám levá ruka zakrývala obrazovku. Pokud se budete chtít vrátit k původnímu umístění tlačítek, vyberte předvolbu Ovládat pravou rukou .


Ovládáte systém TomTom levou rukou!

Předvolby klávesnice

Pomocí Předvoleb klávesnice můžete vybírat velikost (velká nebo malá) klávesnice na dotykové obrazovce pro vkládání textu a čísel (menší verze ponechává více místa pro položky v posuvných seznamech) a vybírat mezi abecedním (ABCD) uspořádáním, psacím strojem (QWERTY) a francouzským uspořádáním (AZERTY).

Předvolby názvů

Pomocí Předvoleb názvů můžete upravit způsob zobrazení názvů silnic. Zobrazí se čtyři zaškrtávací políčka:

Skrýt / zobrazit rady

Snad vám budou připadat užitečné rady, které vám systém občas nabídne (každá se zobrazí pouze jednou na odpovídajícím místě), ale pokud se vám opravdu nebudou líbit, můžete je úplně vypnout pomocí volby Skrýt rady ; znovu je zapnete výběrem volby Zobrazit rady .

Vypnout / zapnout Bluetooth

Pokud máte v úmyslu vzít systém TomTom do nemocnice, do letadla nebo na jiné místo, kde je zakázaná rádiová komunikace, měli byste použít volbu Vypnout Bluetooth . Až ji budete znovu potřebovat, jednoduše použijte volbu Zapnout Bluetooth .

Tip: Když v zařízení vypnete vysílač Bluetooth, prodlouží se také životnost baterie, pokud není zařízení zapnuté do zdroje napájení.

Zobrazit verzi

Pomocí volby Zobrazit verzi zjistíte, kterou verzi systému TomTom používáte. Informace o autorských právech zobrazíte pomocí volby Copyright.

Obnovit nastavení od výrobce

Na tuto volbu klepněte v případě, že chcete obnovit nastavení systému TomTom ONE provedené výrobcem. Systém vymaže vaše domovské místo, oblíbené položky a osobní nastavení.

Připojení k počítači

Abyste systém TomTom ONE maximálně využili, zřejmě ho budete chtít připojit k počítači, kde potom můžete zálohovat (a obnovovat) obsah paměťové karty (SD karty) včetně oblíbených míst a předvoleb, načítat nové mapy a instalovat nové navigační hlasy.

Najděte datový USB kabel a připojte menší koncovku dozadu do zařízení TomTom ONE. Zapojte větší USB konektor do volného portu na počítači se systémem Windows nebo na počítači typu Mac.

Upozornění: Když bude zařízení TomTom ONE připojeno k počítači (systém ho rozpozná jako velkokapacitní paměťové zařízení), nebude ho možné použít k vyhledávání tras. Běžný provoz se obnoví, jakmile zařízení odpojíte od počítače.

Vložte instalační disk CD pro zařízení TomTom ONE do mechaniky CD/DVD na počítači; automaticky by se měl spustit program pro nastavení.

Tip: Pokud je váš počítač nakonfigurován tak, aby se disky CD nespouštěly automaticky, najděte disk CD TomTom ONE a dvojklepněte na soubor "Setup" (nastavení).

Zálohování

Pomocí volby Zálohovat/obnovit vytvoříte zálohovací kopii obsahu paměťové karty včetně domovského místa a oblíbených míst, a také předvoleb sytému TomTom. Pokud budete mít problémy, všechny tyto položky můžete znovu načíst do zařízení a ušetříte si tak spoustu času a práce při opětovném nastavení systému.

Hlasové výzvy a další funkce

Pokud máte na paměťové kartě místo, můžete přidat další hlasové výzvy výběrem volby Přidat/odstranit přídavné funkce, a poté volby Přidat hlasovou výzvu. Pomocí volby Odstranit hlasovou výzvu můžete odstranit hlas, který už nepotřebujete, abyste ušetřili místo.

Volba "Instalovat bezplatné demoverze apod." váš připojí na stránky www.tomtom.com.

Ostatní volby

Zbývající volby, Přečíst příručku, Navštívit www.tomtom.com a Konec, mluví samy za sebe.

Co je to GPS?

GPS je zkratka výrazu Global Positioning System - globální navigační systém. GPS využívá satelity ke zjištění vaší aktuální pozice. Použití systému GPS je bezplatné.

Upozornění: Systém TomTom ONE nevysílá vaši polohu, takže ho někdo další nemůže využít k tomu, aby vás za jízdy našel.

Aby mohl systém TomTom ONE zjistit vaši aktuální pozici, musí mít dobrý výhled na oblohu. Nebude funkční uvnitř budovy nebo tunelu. Nepůsobí na něho povětrnostní podmínky a práce nikde na světě. Při prvním zapnutí přístroje TomTom ONE může trvat až 5 minut, než přístroj najde vaši aktuální pozici. Pokud bude přístroj TomTom ONE hledat vaši aktuální pozici déle než 5 minut, podívejte se, jestli jste na otevřeném místě a nemáte kolem sebe vysoké budovy nebo stromy.

Když bude GSP signál příliš slabý, systém TomTom ONE nebude znát vaši aktuální pozici. Pokusí se ji vypočítat na základě silnice, na které se nacházíte, a rychlosti a směru jízdy. Když GPS signál vypadne, obrazovka pro řízení se objeví černobílá.

Běžné otázky a řešení problémů

Tato kapitola obsahuje některé z otázek, které si možná budete klást. Další otázky a odpovědi najdete na stránkách www.tomtom.com

Proč je teď navigační obrazovka černobílá? Proč nemohu použít funkci "Navigovat na..."?
Pokud přijímač GPS ztratí spojení, většinou v důsledku vysokých budov v okolí, mapa se přepne na černobílou, aby vás upozornila, že uvedené informace nemusí být v daný okamžik přesné. Jakmile se spojení obnoví, obrazovka se automaticky přepne zpět na barvu.

Jak mám zařízení nabíjet?
Systém TomTom ONE můžete nabíjet za jízdy pomocí nabíječky do auta. Můžete si také zakoupit stolní nabíječku, aby bylo možné nabíjet přístroj TomTom ONE ze standardní napájecí zásuvky. Stolní nabíječka je k dispozici jako příslušenství. Informace o příslušenství najdete v letáku k příslušenství dodávaném se zařízením TomTom ONE nebo na našich webových stránkách: www.tomtom.com

Jak mohu zařízení TomTom ONE resetovat?
Za běžných okolností by nikdy nemělo být nutné systém TomTom ONE resetovat. V případě problémů však můžete zařízení resetovat tím, že ho vyjmete z držáku a stisknete resetovací tlačítko pomocí narovnané kancelářské sponky.

Kdo mi poskytne podporu?
Technické a kontaktní informace najdete na stránkách www.tomtom.com/support.

Jak zjistím verzi aplikaci a výrobní číslo systému TomTom ONE?
Poklepejte na kteroukoliv obrazovku se shrnutím trasy; číslo verze aplikace se nachází v políčku pod stavovou ikonou GPS satelitu. Pokud na toto políčko poklepete, objeví se další informace o konfiguraci systému a aktuální mapy. Tyto informace můžete také vyvolat pomocí předvolby Zobrazit verzi .

Proč bych se měl registrovat na webových stránkách TomTom?
Po registraci produktu budete mít přístup ke všem nejnovějším zprávám o systému TomTom ONE; registrace nám také pomůže poskytnout vám co nejlepší podporu.

Jaké mám k dispozici příslušenství?
Informace o příslušenství najdete v letáku k příslušenství dodávaném se zařízením TomTom ONE nebo na našich webových stránkách: www.tomtom.com

Baterie

Při prvním použití doporučujeme zařízení TomTom ONE plně nabít. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny.

Upozornění: Systém TomTom ONE využívá malé množství energie k udržení stavu po vypnutí. Pokud systém nebudete dlouho nabíjet, informace o současném stavu se vytratí a systém TomTom ONE se restartuje. Vaše nastavení však zůstanou.

Specifikace

TomTom ONE