Gebruikershandleiding TomTom GO

Opmerking: Een deel van deze handleiding is hetzelfde als de Verkorte handleiding die voor uw gemak bij uw TomTom-systeem is geleverd.

De eerste keer aanzetten

Opstarten

 1. Raadpleeg de installatieposter voor installatie-instructies.
 2. Volg de instructies op het scherm. Selecteer met uw vinger op het aanraakscherm uw voorkeuren.

TomTom GO gebruiken

Opmerking: Uw TomTom GO geeft uw locatie niet door, dus anderen kunnen u niet opsporen als u rijdt.

Na het opstarten wordt op de TomTom GO de navigatieweergave getoond. Het scherm is zwart-wit, totdat uw TomTom GO uw huidige positie heeft bepaald. Als dat is gebeurd, wordt de navigatieweergave volledig in kleur getoond. De volgende keer zal uw positie veel sneller kunnen worden bepaald, meestal binnen een paar seconden. U geeft alles op de TomTom GO aan door met uw vinger het scherm op de gewenste plaats aan te raken. Bovendien kunt u het hoofdmenu altijd snel weergeven door het scherm met uw vinger ergens in het midden aan te raken.


De meeste menu's van de TomTom GO bevatten meer opties dan op één scherm kan worden weergegeven. Raak Arrow-head eens een paar keer aan om door alle mogelijkheden te bladeren.

Uw eerste route plannen

1. Ga naar buiten, zodat de GPS-hardware uw positie kan bepalen. Dit kan even duren en gaat sneller als u stil blijft staan. Op de kaart op het scherm wordt uw huidige positie weergegeven in een '3D'-navigatieweergave, vanuit het perspectief van de bestuurder. Zodra u gaat lopen, worden de straten in de navigatieweergave weergegeven zoals u ze door de voorruit van de auto zou zien.


Uw positie (en richting) wordt aangegeven door het pictogram GPS position.

2. Geef het hoofdmenu weer. Gebruik Arrow-head een paar keer om door alle mogelijkheden te bladeren en kies vervolgens Navigeer naar... om uw eerste route te plannen.

Tip: Sommige pictogrammen worden grijs weergegeven; dit geeft alleen maar aan dat deze menu-opties nog niet beschikbaar zijn. B.v. als u nog geen route hebt gepland, worden de opties 'Zoek alternatief...', 'Toon route' en 'Wis route' allemaal grijs weergegeven.


Vergeet niet dat Arrow-head altijd betekent dat er meer opties op de volgende pagina staan, in dit geval meer manieren om een bestemming te kiezen.

3. Kies Adres . U ziet een standaard toetsenbord dat kan worden gebruikt om plaatsnamen in te voeren (b.v. plaatsen, straten en favoriete locaties). Boven het toetsenbord ziet u een klein schuifvenster waarin locaties uit de database van uw TomTom-systeem worden weergegeven.

4. Om goed te kunnen zien hoe uw TomTom-systeem werkt, gebruikt u een echt adres dat u zogenaamd wilt bezoeken en voert u de eerste paar letters van de plaats in. Wees zo specifiek mogelijk. Terwijl u typt worden de letters vergeleken met de ingebouwde lijst van mogelijke namen en worden eventuele gevonden namen in het zoekvenster weergegeven.


Snel een plaatsnaam zoeken. Gebruik en om door andere mogelijke gevonden namen te bladeren. Als u een fout maakt, gebruikt u Arrow-head left om de laatst ingevoerde letter te wissen.

5. Als u de gewenste plaatsnaam ziet, selecteer u deze. Nu wordt een nieuw zoekvenster getoond met de titel Straat: bovenaan. U kunt nu weer de eerste letters van de straatnaam van uw bestemming gaan invoeren.


Snel een straatnaam zoeken. Indien er meer straten met dezelfde naam bestaan, wordt er extra informatie getoond om u te helpen de juiste locatie te zoeken.

6. Als u de gewenste straatnaam ziet, selecteer u deze. Vervolgens wordt er een derde en laatste toetsenbord en venster getoond, waarin u een huisnummer kunt opgeven. Voor sommige straten (zoals wegen zonder huisnummers), wordt u gevraagd een bepaalde 'Kruising:' (d.w.z. een kruising met een andere weg) te selecteren. Selecteer een kruising of voer het huisnummer in en kies dan OK.


Als u liever een kruising kiest dan een huisnummer, selecteert u de knop 'Kruising'.

7. De snelste route vanaf uw huidige positie naar uw bestemming wordt nu berekend. Dit duurt slechts een paar seconden en de voortgang wordt op het scherm weergegeven. Als de route is berekend wordt er een samenvatting getoond op een kaart met een geschikte schaal.


Het kan handig zijn deze samenvatting door te lezen om een idee te krijgen van de totale reis en om te controleren of de route geen wegen bevat die u liever niet neemt (zie hiervoor Zoek alternatief... verderop).

8. Selecteer OK en het hoofdnavigatiescherm wordt weer getoond, maar nu met de route duidelijk ingekleurd.


Witte pijlen op het scherm tonen de richting waarin u moet rijden op de huidige weg, en een speciaal gevormde groene pijl geeft aan wat u bij de volgende afslag of kruising moet doen.

Hulp tijdens de rit

Nu alles is gepland kunt u uw veiligheidsriem vastmaken en op weg gaan. Als u een bepaalde afslag op de berekende route nadert, vertelt de gekozen stem wat u moet doen. Bijvoorbeeld "Na 100 meter links afslaan", gevolgd door "Links afslaan", zonder dat u uw blik van de weg hoeft te halen. Tijdens de rit volgt u de gesproken instructies en zult u merken dat de navigatieweergave steeds wordt vernieuwd, zodat naderende wegen en kruisingen altijd worden weergegeven en de beste route wordt aangegeven.

En als u een keer een afslag mist of de verkeerde weg neemt, is dat geen probleem. Er wordt automatisch een nieuwe snelste route berekend, op basis van uw nieuwe positie en rijrichting. Waar u ook gaat, u krijgt altijd de juiste instructies die u naar uw gekozen bestemming leiden

Wat staat er op het scherm?

Veel van de informatie in de hoofdnavigatieweergave is aan uw voorkeuren aan te passen (zie het hoofdstuk Voorkeuren). Standaard ziet het scherm er ongeveer als volgt uit:

De instructie voor de volgende afslag.

Aanpasbare reisinformatie, inclusief aankomsttijd, tijd tot bestemming en afstand tot bestemming.

Uw huidige GPS-positie.

'Zoom uit'- en 'Zoom in'-knop.

Indicatie 'Volgende snelweg', indien van toepassing. Raadpleeg Naamvoorkeuren als u dit uit wilt schakelen.

Een signaalindicator in telefoonstijl om een idee te geven hoe goed of slecht de GPS-ontvangst op uw huidige locatie is. Hoe meer streepjes, hoe beter.

Als u een instructie hebt gemist, raakt u de afslaginstructie linksonder op het scherm () aan om deze opnieuw te horen. En als u de routesamenvatting nog eens wilt zien, raakt u het reisinformatiepaneel rechtsonder op het scherm ( of ) ergens aan.

Meestal hebt u alleen de gesproken en afslaginstructies nodig om goed de weg te vinden, zodat u uw blik altijd op de weg gericht kunt houden. Op ingewikkelde kruisingen, waar eenvoudige instructies niet voldoen om de juiste weg te kiezen, komt de navigatieweergave goed van pas. Een snelle vergelijking van het scherm en de wereld voor u moet dan genoeg zijn.

Tip: Op kruisingen waar u niets hoeft te doen, worden geen instructies getoond of gesproken. In steden en dorpen komt het dus regelmatig voor dat u zijwegen passeert en kruisingen oversteekt zonder dat u instructies krijgt.

Navigatie

Navigeer naar...

Dit is in de meeste gevallen het eenvoudigste en handigste beginpunt. U gebruikt uw huidige GPS-positie om naar een bepaald adres, een bepaalde kruising, een favoriete locatie, een nuttige plaats enz. te navigeren. Selecteer Navigeer naar... om het eerste optiescherm weer te geven.

U bespaart tijd met behulp van Recente bestemming , waarmee een lijst van recent gebruikte adressen, nuttige plaatsen en andere bestemmingen wordt getoond.

Adres toont vanzelfsprekend dezelfde stad/straatgegevens die u in Uw eerste route plannen hebt gebruikt, dus kies uw bestemming op de bekende manier. Als u de straatnaam niet zeker weet, kunt u ook de plaatsnaam nogmaals typen (of de optie Stadscentrum gebruiken die hieronder wordt beschreven) om naar het geografische middelpunt van de stad te gaan.

De keuze Thuis is hier snel en duidelijk, maar als u tijdens het instellen van uw TomTom-systeem geen thuislocatie hebt ingesteld, kan het zijn dat deze optie nog grijs wordt weergegeven. Meer informatie over het instellen van een thuislocatie leest u onder Thuisvoorkeuren.

Hoewel u vaak naar nieuwe, onbekende plaatsen zult navigeren, zullen er ook locaties zijn die u regelmatig bezoekt en waar u naartoe en vanuit wilt kunnen navigeren zonder dat u de adresgegevens steeds in hoeft te voeren. Dit zijn uw 'Favorieten'. Zie Favoriete locaties voor meer informatie hierover. Gebruik Favoriet om naar een dergelijke locatie te navigeren.

Opmerking: 'Favoriet' zal grijs worden weergegeven als u nog geen favoriete locaties hebt ingesteld.

Nuttige plaats leidt u naar de enorme database met spoorwegstations, restaurants, benzinestations, geldautomaten en nog veel meer. Met deze optie worden de pictogrammen voor de vijf meest door u gebruikte categorieën weergegeven. Als de gewenste categorie er niet bij staat, gebruikt u Arrow-head om een schuifvenster met alle beschikbare categorieën te tonen.


Gebruik Arrow-head up en Arrow-head down om door de lijst te bladeren of voer een paar letters van de gewenste categorienaam in. Zodra u de juiste categorie ziet, selecteert u deze voor een lijst met alle nuttige plaatsen in die categorie, netjes gesorteerd op afstand vanaf uw huidige positie. Gebruik Arrow-head up en Arrow-head down om door de lijst te bladeren, of, als u de naam van de nuttige plaats weet, kies het toetsenbordpictogram en voer de eerste letters van de naam in.


In de lijst staan nog andere pictogrammen naast de nuttige plaatsen. Een rechte, groene pijl betekent dat de nuttige plaats op uw route ligt; een gebogen groene pijl betekent dat u een beetje van de route moet afwijken om de plaats te bereiken; een gebogen gele pijl geeft aan dat u voor deze nuttige plaats wat verder moet omrijden; geen pictogram houdt in dat deze nuttige plaats helemaal niet op de route ligt.

Selecteer ten slotte een nuttige plaats als uw bestemming.

Tip: Sommige beperktere nuttige-plaatscatetorieën (b.v. 'Gebedsplek' of 'Theater') bevatten alleen nuttige plaatsen voor grotere steden.

Door Arrow-head in het menu Navigeer naar... te selecteren, worden er nog meer navigatie-opties weergegeven. Kies Postcode als u de postcode van uw bestemming weet en deze liever gebruikt dan de plaatsnaam. Nadat u een postcode hebt geselecteerd, wordt u (indien nodig) gevraagd op de bekende wijze een straatnaam en huisnummer te kiezen.

Tip: U kunt van gedachten veranderen en alsnog een plaatsnaam invoeren. Of zelfs een postcode invoeren in het adresschuifvenster. De keuze is aan u. Let wel dat volledige postcodeselectie alleen in Nederland en Groot-Brittannië wordt ondersteund.

Als u goed kunt kaartlezen en liever een bestemming op de kaart zelf kiest, of als u de juiste straatnaam of postcode niet weet, kiest u Locatie op de kaart . Dan kunt u door de kaart schuiven en indien nodig in- of uitzoomen. Zo selecteert u een punt op de kaart als uw bestemming en kiest u 'OK'. Raadpleeg het hoofdstuk Kaarten voor meer informatie over het gebruik van de TomTom-kaart.


Op de TomTom GO of in TomTom Navigator kunt u de kaart 'slepen' om deze in elke richting te schuiven en kunt u de zoomknop omhoog of omlaag 'slepen' om uit of in te zoomen. Bezitters van TomTom MOBILE gebruiken hiervoor hun D-pad- en Enter-toetsen.

In een vreemde stad komt het vaker voor dat u de straatnaam van uw bestemming niet weet. Kies dan Stadscentrum om automatisch te navigeren naar het geografische middelpunt van de stad, waarvan u de naam op de bekende wijze hebt ingevoerd.

Zo kunt u ook NP in stad kiezen om naar een nuttige plaats in een vreemde stad te navigeren (b.v. een hotel of parkeergarage). Kies op de bekende manier een plaatsnaam en vervolgens een categorie nuttige plaatsen. De beschikbare nuttige plaatsen worden automatisch gesorteerd op afstand tot het middelpunt van de gekozen stad.


Als de route eenmaal is gepland, wordt er een samenvatting weergegeven op een kaart met een daarvoor geschikte schaal. Selecteer 'Route' om de route op verschillende manieren te bekijken. Zie Geavanceerde routeplanning voor meer informatie.

Favoriete locaties

Favoriet toevoegen

'Favorieten' zijn locaties die u regelmatig bezoekt en waar u naartoe en vanuit wilt navigeren zonder dat u elke keer de adresgegevens hoeft in te voeren. Selecteer Voeg favoriet toe om het eerste optiescherm weer te geven.


U zult merken dat de opties voor 'Voeg favoriet toe' erg lijken op die voor Navigeer naar... in het vorige hoofdstuk. Welke optie u ook gebruikt, als de locatie eenmaal is gekozen, kunt u een naam voor de favoriet invoeren (b.v. 'Huis Jan', 'Kantoor' of 'Oom Fred').

Tip: Bij het invoeren van een naam voor de favoriet wordt de gemarkeerde suggestie automatisch vervangen door de letters die u typt. Als u slechts een paar letters aan de suggestie wilt veranderen, raakt u eerst het gemarkeerde woord aan (op TomTom GO en Navigator) of beweegt u de joystick naar rechts (in TomTom MOBILE).

Kies Thuis om voor het gemak uw thuislocatie aan de lijst met favorieten toe te voegen. Als deze optie grijs wordt weergegeven, hebt u nog geen thuislocatie gekozen. Zie Thuisvoorkeuren voor meer informatie.

Kies Adres om een bepaald adres als favoriet toe te voegen.

Kies Recente bestemming om uit een lijst van recent gebruikte adressen, nuttige plaatsen en andere bestemmingen een favoriet te kiezen.

Kies Nuttige plaats om een NP uit de ingebouwde database als favoriet toe te voegen. Net als met navigatie naar een NP ziet u eerst de vijf meest gebruikte categorieën. Als de gewenste categorie er niet bij staat, gebruikt u Arrow-head om een schuifvenster met de volledige lijst weer te geven. Binnen elke categorie ziet u een lijst met alle NP's, netjes gesorteerd op afstand vanaf uw huidige positie. Nu kiest u de nuttige plaats die u als favoriet wilt toevoegen.

Als u Arrow-head selecteert, ziet u nog meer opties voor het kiezen van een favoriete locatie. De opties Postcode , Locatie op de kaart , Stadscentrum of NP in stad gebruikt u op dezelfde manier als in het vorige hoofdstuk over het instellen van een bestemming.

GPS-positie is erg handig als u snel uw huidige locatie wilt opslaan, bijvoorbeeld als u een interessante plek passeert waar u nog eens terug wilt keren. Omdat u met deze optie geen adres hoeft op te geven, is het een van de snelste manieren om een favoriet toe te voegen. Het kan dus handig zijn dit te doen als u op een plek bent waar u zeker nog eens terug zult keren.

Tip: U hoeft niet per se naar een locatie te reizen om deze als favoriet te kunnen instellen! Raadpleeg hiervoor 'Cursorfuncties' in Kaart doorbladeren.

Als u een favoriet hebt gekozen en een naam hebt gegeven, ziet u deze telkens wanneer u de lijst met favorieten raadpleegt, bijvoorbeeld bij gebruik van Navigeer naar... en Favoriet .

Geavanceerde routeplanning

Zoek alternatief

Bent u niet tevreden met de geplande route? Is er een te drukke kruising in de route opgenomen? Ziet u al dat er verderop op de route wegwerkzaamheden zijn? Of wilde u misschien graag 'via' een bepaalde locatie rijden? In deze gevallen komt de optie Zoek alternatief... van pas.

Kies Reis via... als u zeker wilt weten dat de geplande route langs een bepaalde locatie gaat, bijvoorbeeld om iets of iemand op te halen. De nieuwe locatie kiest u op precies dezelfde manier als een vertrekpunt of bestemming, met de bekende opties 'Thuis', 'Favoriet', 'Adres', 'Nuttige plaats' enz. Vervolgens wordt een nieuwe snelste route berekend, waar uw 'via'-locatie in is opgenomen.

Tip: Als u meer dan één 'via'-locatie in uw reis wilt opnemen, gebruikt u de uitgebreide functie Reisplanner, zoals verderop in dit hoofdstuk wordt beschreven.

Als u tekenen van problemen ziet (zoals een verkeersopstopping of waarschuwingsborden), kiest u Vermijd obstructie . Om tijd onderweg te besparen, zijn er vier keuze-instellingen. U schat of de obstructie langer is dan 100m, 500m, 2000m of 5000m vanaf uw huidige positie en selecteert vervolgens het juiste pictogram.


Zodra u een obstructie-pictogram hebt gekozen, wordt er snel een nieuwe route berekend waarin over de gekozen afstand de oorspronkelijke wegen worden vermeden, zodat u rond het lastige gebied wordt geleid.

Tip: Houd er rekening mee dat er na het kiezen van een obstructie-optie snel een afslaginstructie zal worden gegeven. Als u toch blijft doorrijden in het obstructiegebied, is het raadzaam Zoek alternatief... en vervolgens Vermijd obstructie opnieuw te gebruiken om vanaf uw nieuwe positie de beste route te berekenen.

Als u een bepaalde kruising wilt vermijden omdat u die te gevaarlijk vindt, kiest u Vermijd deel van route . Gebruik Arrow-head up en Arrow-head down om door de huidige route-instructies te schuiven en de kruising te kiezen die u wilt vermijden. Er wordt dan een nieuwe route berekend.

Opmerking: Kruisingen die u al bent gepasseerd, worden grijs weergegeven en kunnen niet worden geselecteerd.

En als u een alternatieve route zoekt omdat deze u gewoon niet bevalt, kiest u Bereken alternatief . Dan wordt er een route berekend over totaal andere wegen, voor zover dat mogelijk is. Vervolgens ziet u zoals gewoonlijk een overzicht en kunt u Route kiezen voor gedetailleerde instructies of OK om terug te gaan naar de hoofdnavigatieweergave. Op deze manier kunt u blijven vragen om (steeds inefficiëntere) alternatieve routes, totdat het bericht 'Geen route gevonden' verschijnt. Kies Herbereken origineel om terug te gaan naar de oorspronkelijk berekende beste route.

TomTom Traffic

Als u TomTom Traffic hebt ingeschakeld en u hebt een geldig abonnement, dan kunt u ook de menu-optie Beperk vertragingen gebruiken om een route naar uw bestemming te berekenen die rekening houdt met alle huidige verkeerssituaties. Raadpleeg het hoofdstuk TomTom PLUS voor meer informatie.

Geavanceerde planning

Hoewel u vooral zult navigeren vanuit uw huidige positie, kan het voorkomen dat u vooruit wilt plannen. Met Geavanceerde planning kunt u de beste route en reistijd tussen twee locaties bekijken of een routebeschrijving opvragen waarmee iemand anders naar uw huidige positie kan komen.

Tip: Het kan zijn dat 'Geavanceerde planning' op een ander scherm van het hoofdmenu staat. Misschien moet u Arrow-head gebruiken om het pictogram te kunnen zien.


Een bekend optiescherm, maar deze keer wordt een vertrekpunt gevraagd (wat natuurlijk niet nodig was toen u 'Navigeer naar...' gebruikte)

Selecteer uw vertrekpunt op de bekende manier. Vervolgens verschijnt het dialoogvenster Kies een bestemming, weer met de bekende keuzemogelijkheden. Ten slotte moet u nog één extra vraag beantwoorden, omdat het mogelijk is dat u deze route voor iemand anders plant. Kies uit Snelste route, Kortste route (voor motorvoertuigen), Vermijd snelwegen, Wandelroute (d.w.z. de kortste route zonder rekening te houden met verkeersregels en zonder snelwegen), Fietsroute (d.w.z. de kortste route, rekening houdend met verkeersregels maar ook zonder snelwegen) of Beperkte snelheid (de snelste route voor voertuigen met beperkte topsnelheid, d.w.z. veel typen wegen hebben gelijke voorkeur, behalve snelwegen).


Als u deze keuze telkens wanneer u navigeert wilt hebben, of als u de standaardinstelling wilt wijzigen, gaat u naar Planningvoorkeuren.

Als alles eenmaal naar wens is gepland, wordt de beste route weergegeven op een kaart met een daarvoor geschikte schaal. Net als met Navigeer naar... kunt u nu de knop Route selecteren om de gedetailleerde route-instructies te bekijken, zoals in Route bekijken hieronder wordt beschreven. Selecteer ten slotte OK om terug te gaan naar de hoofdnavigatieweergave.

Route bekijken

Zodra u een route hebt gepland, kunt u deze op verschillende manieren bekijken door middel van de optie Toon route .

Kies Toon als tekst voor een simpele lijst met alle kruisingen en afslagen en de afstanden (of tijden, gebruik de knop 'Opties' om de getoonde cijfers te wijzigen) daartussen. Door een kruising of afslag in deze lijst te selecteren of door Toon als afbeeldingen te kiezen, wordt deze driedimensionaal weergegeven, met de afslaginstructie duidelijk gemarkeerd. Gebruik en om voor- en achteruit door de geplande route te gaan.


'Toon als afbeeldingen' is een snelle en adequate manier om een goed idee van de te reizen route te krijgen.

Iets dergelijks, maar dan geanimeerd, is Toon routedemo , waarmee uw trip tot maximaal 500% van 'realtime' wordt gesimuleerd (met behulp van een eenvoudige schuifregelaar). Dit werkt goed voor trips binnen een plaats of stad, maar voor een langere trip zult u de voorkeur geven aan het hierboven besproken Toon als afbeeldingen . Om de animatie te stoppen, kiest u Toon route en vervolgens Stop routedemo .

Tip: Tijdens het bekijken van de route in afbeeldingen, raakt u het midden van het scherm aan om tussen 2D en 3D weergaven van elke afslag of kruising te schakelen (geldt niet voor TomTom MOBILE).

Ten slotte kunt u de geplande route op een traditionele kaart bekijken. Kies Toon routekaart om de route op een kaart weer te geven die u kunt zoomen en schuiven. Raadpleeg het hoofdstuk Kaarten voor meer informatie over het gebruik van dit scherm. Of kies Toon routesamenvatting om terug te gaan naar de grafische weergave van de route die direct na de routeberekening al werd getoond.

Route wissen

Selecteer Wis route als u de huidige geplande route uit alle weergaven wilt verwijderen. Vanaf nu wordt uw positie nog wel op de kaart weergegeven, maar zijn er geen instructies of hulp meer beschikbaar.

Tip: U hoeft een route niet eerst te wissen voordat u een nieuwe plant - dit wordt automatisch gedaan.

Reisplanner

Hoewel Navigeer naar... uitstekend voor de simpele trips voldoet, kan het zijn dat u een meer ambitieuze reis wilt plannen. Misschien wilt u ook de details van deze reis bewaren voor toekomstig gebruik of om ze aan andere gebruikers door te geven. Kies Reisplanner om een nieuw reisplan te maken of een bestaand reisplan aan te passen.

Een reisplan is eigenlijk gewoon een lijst met 'tussenstops' en 'bestemmingen'. De beste route langs elke tussenstop en bestemming (in de door u opgegeven volgorde) wordt berekend. U voegt een 'bestemming' toe als u ook informatie wilt over de voortgang in het hoofdnavigatiescherm, en u voegt een locatie als 'tussenstop' toe als u de route via die locatie wilt laten lopen. Bij een tussenstop is het natuurlijk niet altijd nodig dat u ook daadwerkelijk stopt.


Een typisch reisplan, met twee tussenstops die u op de route wilt aandoen en de bestemmingen waar u heen wilt.

In eerste instantie is de reisplanner natuurlijk leeg. Gebruik 'Voeg toe' om op de bekende wijze locaties te selecteren, waarbij u de keuze hebt uit 'Thuis', 'Adres', 'Recente bestemming' enzovoort. Elke locatie wordt als tussenstop toegevoegd als de vorige ook een tussenstop was, anders als een bestemming.


Let wel dat de exacte menu-opties die hier worden weergegeven verschillend zijn voor een tussenstop en een bestemming en voor een reeds eerder bezochte locatie en een nieuwe locatie.

U beheert een reisplanitem door het te selecteren, waarna het tussenstopmenu verschijnt (zie boven). Gebruik Markeer als tussenstop om van een bestemming een tussenstop te maken of Markeer als bestemming om van een tussenstop een bestemming te maken.

Gebruik Markeer als 'bezocht' om dit reisplanitem en alle vorige items te markeren als voltooid, zodat de navigatie vanaf het volgende (nog niet bezochte) item verdergaat. U kunt zelfs teruggaan en een deel van het reisplan opnieuw afleggen door een plek te kiezen waar u al bent geweest en Markeer als 'te bezoeken' te gebruiken, zodat dit item en alle volgende items weer in het navigatietraject worden opgenomen.

Wis item, Verplaats item omhoog en Verplaats item omlaag spreken voor zich.

Als u het reisplan voor toekomstig gebruik wilt opslaan, of als u een eerder gebruikt reisplan wilt laden, kiest u 'Opties' en gebruikt u respectievelijk Sla reisplan op of Laad reisplan . Bij het opslaan kunt u een naam voor het reisplan invoeren met behulp van het schermtoetsenbord (standaard wordt de naam van uw laatste bestemming ingevuld).


Als u reisplannen opslaat, kunt u ze later opnieuw gebruiken zonder de locaties in te hoeven voeren. Gebruik dit scherm om een reisplan op te slaan, te laden of te wissen of om een nieuw plan te maken.

Selecteer Start navigatie in het menu 'Opties' om de navigatie te beginnen.

TomTom PLUS

Verbinding maken met uw mobiele telefoon (alleen voor TomTom GO)

Als u een mobiele telefoon met Bluethooth hebt, kunt u met uw TomTom GO toegang krijgen tot de services van TomTom PLUS.

Opmerking: Kijk op www.tomtom.com voor een lijst met compatibele Bluetooth-telefoons.

Als u de TomTom GO de eerste keer met uw telefoon gebruikt, moet u een paar stappen doorlopen om de twee apparaten met elkaar te verbinden.

 1. Selecteer Maak verbinding met uw telefoon .
 2. Kies uw mobiele telefoon uit de lijst.
 3. Voer voor het maken van een verbinding een pincode (wachtwoord) of '0000' op de telefoon in.
 4. Vervolgens wordt u gevraagd of u een draadloze internetverbinding in wilt stellen. Doe dit als u services van TomTom PLUS wilt gebruiken.
Tip: Als u vanaf nu automatische verbinding toe wilt staan, maakt u van de TomTom GO een 'vertrouwd' apparaat op uw telefoon. Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie.

Over TomTom PLUS

Onze optionele TomTom PLUS-services bieden u realtime verkeersinformatie, zodat u bij het plannen van de route rekening met de verkeerssituatie kunt houden. Bovendien kunt u weeroverzichten voor elke locatie op uw kaart krijgen, plus speciale downloads zoals gedetailleerde stadsplattegronden, extra stembestanden en extra NP-databases.

Om TomTom PLUS te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

(Als u uw telefoon al gebruikt om e-mail op te halen of het internet op te gaan, is deze waarschijnlijk al uitgerust met GPRS. Meer informatie kunt u opvragen bij uw provider.)

Als u een van de TomTom PLUS-services de eerste keer gaat gebruiken, wordt u door de korte aanmeldprocedure geleid. Voer uw e-mailadres in als uw TomTom PLUS-gebruikersnaam en de TomTom-productcode als uw wachtwoord (zonder spaties). Dat is alles! Nu kunt u van alle extra services gebruik maken.


Voer uw e-mailadres in.


Voer voor een gratis proefperiode ‘PLUS’ in of uw eigen wachtwoord.

Vervolgens ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot het deel van de TomTom PLUS-website dat speciaal voor leden is gereserveerd. U kunt dan naar www.tomtom.com gaan om een abonnement te nemen en meer te lezen over aanbiedingen en gratis services voor uw product.

TomTom Traffic

Tip: TomTom Traffic is ontworpen om verkeersinformatie via een GPRS-verbinding te ontvangen. Gebruik de service niet met een GSM data-verbinding. Dit kan tot hoge communicatiekosten leiden.
Opmerking: Omdat verkeerssituaties continu veranderen, kan de verkeersinformatie per definitie niet altijd de volledige huidige verkeerssituatie weergeven. Er zijn plaatsen waarvoor geen informatie beschikbaar is, en het kan zijn dat sommige opstoppingen niet op tijd worden waargenomen. De kwaliteit, dekking en rapportfrequentie zullen per regio verschillen.

Kies TomTom Traffic en vervolgens Verkeer aan om de TomTom Traffic-service en de bijbehorende routeplanning- en kaartweergavefuncties in te schakelen. Als er verkeersinformatie voor uw gebied beschikbaar is, zal TomTom Traffic ingeschakeld blijven totdat u Verkeer uit kiest.

Selecteer Vernieuw verkeersinfo om de meest actuele verkeersinformatie voor uw gebied (indien beschikbaar) van de TomTom Traffic-internetserver te downloaden via de GPRS-dataverbinding van uw mobiele telefoon. In de hoofdnavigatieweergave ziet u nu een nieuwe verkeersbalk rechts op het scherm. In de rechterbovenhoek ziet u een speciale animatie, waarmee de huidige status van TomTom Traffic wordt aangegeven:

Verkeersinformatie wordt vernieuwd
Verkeersinformatie is minder dan 10 minuten geleden vernieuwd
Verkeersinformatie is minder dan 20 minuten geleden vernieuwd
Verkeersinformatie is minder dan 30 minuten geleden vernieuwd
Verkeersinformatie is minder dan 40 minuten geleden vernieuwd
Verkeersinformatie is meer dan 40 minuten geleden vernieuwd
Als de indicator geel wordt, houdt dat in dat er meer actuele verkeersinformatie op de server beschikbaar is
Er is geen verbinding gemaakt met de TomTom Traffic-server. Probeer Vernieuw verkeersinfo nogmaals. Als het nog niet lukt, kan dat één van de volgende oorzaken hebben:

Onjuiste GPRS-instellingen. Vraag uw netwerkprovider om hulp bij het instellen van de mobiele telefoon.

De account is geregistreerd voor een ander apparaat. Selecteer 'Nieuw apparaat' in het gedeelte 'My Traffic' van 'My TomTom' op www.tomtom.com en probeert u het nogmaals. (U kunt uw Traffic-account op één apparaat tegelijk gebruiken.)

Uw abonnement op Traffic is verlopen. In het gedeelte Traffic van 'My TomTom' kunt u de gegevens van uw Traffic-account opzoeken en het abonnement verlengen.

Als u al een route hebt gepland, kunt u ook de verkeersbalk onder de TomTom Traffic-statusanimatie gebruiken. De balk stelt van onder tot boven de rest van uw trip voor. Verkeersincidenten worden op de respectievelijke punten op de balk aangegeven, zodat u kunt zien welke obstructies u te wachten staan. In TomTom Traffic worden verschillende incidentpictogrammen gebruikt:

Verkeersincident Wegwerkzaamheden Vermeden verkeersincident
Ongeluk Eén of meerdere rijbanen afgesloten Mist
File Wegafsluiting Regen
Wind/Storm Sneeuw/hagel/ijs    

Deze zelfde pictogrammen ziet u meer gedetailleerd in het hoofdsysteem TomTom Traffic . Gebruik de menu-optie Toon verkeersinfo voor een overzicht van alle incidenten op uw geplande route. In het overzicht worden ook nog drie verschillende wegpatronen weergegeven: (langzaam verkeer), (stilstaand verkeer) en (wegwerkzaamheden).


Een typisch TomTom Traffic-overzicht. Kies 'Vernieuw' voor de nieuwste verkeersinformatie van de TomTom-server.

Als u 'Plan opnieuw' selecteert, wordt een nieuwe beste route voor u berekend, waarin automatisch rekening wordt gehouden met de incidenten en de ernst daarvan. Voor de duidelijkheid worden incidenten in het overzicht voorgesteld als eenvoudige rode cirkels. Als u meer details wilt, gebruikt u ( en) om de incidenten een voor een te bekijken.


Het nummer (b.v. 1 van 17) in de titelbalk geeft aan welk incident langs de route u bekijkt.

Opmerking: De nieuwe geplande route zal u nog steeds via een file laten rijden als dat toch de snelste manier is om op uw bestemming aan te komen (d.w.z. sneller dan alternatieve wegen met minder verkeersopstoppingen).
Tip: Als alternatief voor 'Plan opnieuw' op het overzichtsscherm van TomTom Traffic kunt u 'Beperk vertragingen' gebruiken in het menu Zoek alternatief.

Als u niet beperkt wilt blijven tot uw huidige route, kunt u ook Bekijk kaart kiezen om alle verkeersincidenten op de hele kaart te zien. Zoals gewoonlijk kunt u door de kaart schuiven en in- en uitzoomen om alle gebieden te kunnen zien.


Als u verder op de kaart inzoomt, veranderen de incidentindicators van TomTom Traffic in gedetailleerde pictogrammen, die meer informatie bieden. Als u een bepaald incident selecteert, worden alle gegevens op dezelfde manier weergegeven als bij Toon verkeersinfo hierboven.

Afhankelijk van de GPRS-snelheid van uw netwerkprovider kan het handig zijn Wijzig Traffic-voorkeuren te gebruiken om onderweg automatisch steeds de verkeersinformatie (en uw route) te laten vernieuwen. Kies voor volledig automatisch Vernieuw verkeersinfo automatisch op weg en Optimaliseer de route automatisch bij nieuwe verkeersinfo. Het is ook handig Geluidssignaal bij gewijzigde verkeerssituatie te selecteren om bij elke nieuwe verkeerssituatie een geluidssignaal te laten klinken.

Traffic op My TomTom

Op het gedeelte Traffic van 'My TomTom' (www.tomtom.com) kunt u:

TomTom Weather

Kies de hoofdmenu-optie TomTom Weather voor een indruk van de huidige weersomstandigheden op een locatie die u kiest met behulp van de bekende bestemmingsopties. Via uw geconfigureerde draadloze GPRS-internetverbinding zoekt TomTom uit de weeroverzichten van duizenden weerstations over de hele wereld (gevestigd bij luchthavens) het meest geschikte weerbericht voor de geselecteerde locatie.

Het weerbericht omvat:

Extra's downloaden

Naast bovengenoemde twee dynamische services kunt u ook veel extra's downloaden, zoals nieuwe nuttige plaatsen, nieuwe stemmen enz. De te downloaden items kunnen extra, gratis items bevatten (voor iedereen toegankelijk), items die u al hebt gedownload (zodat u ze indien nodig opnieuw kunt laden) en een beperkt aantal 'premium' items (in de beginperiode). De lijst met items die op uw apparaat wordt weergegeven, is afhankelijk van het aantal gratis premium items dat u in uw beginperiode hebt 'opgebruikt'. U kunt altijd meer premium items kopen op www.tomtom.com.

U begint door Download extra's in het hoofdmenu te kiezen.

Download een kaart

Kies Download een kaart om een kaart van een stad te laden die niet bij uw TomTom-systeem is geleverd. Als u bijvoorbeeld een weekendje weg gaat of een stad bezoekt, kunt u de gewenste plattegrond downloaden. Volg de aanwijzigen, kies een land en zoek de gewenste stad.


Sommige gevonden items zijn gemarkeerd als '[groot]' of '[gratis]', wat wil zeggen dat ze te groot zijn om goed te kunnen downloaden via GPRS of dat ze voor iedereen gratis zijn (dan hoeft u ze niet in uw beginperiode te downloaden).

Tip: Stadsplattegronden kunnen groot zijn. We adviseren u de plattegronden van de grotere steden NIET rechtstreeks naar uw apparaat te downloaden, omdat de kosten voor de GPRS-dataverbinding aanzienlijk kunnen zijn. Het is raadzaam deze grotere kaarten eerst naar uw pc te downloaden en ze vervolgens via uw gewone verbinding op uw apparaat te zetten.


Hier staan we op het punt een stadsplattegrond te downloaden. U wordt gewaarschuwd als er niet genoeg ruimte op uw apparaat is om het gebied of de stad te downloaden.

Om uw pas gedownloade kaart te gaan gebruiken, kiest u Beheer kaarten

Nuttige plaatsen downloaden

Het downloaden van een nieuwe set nuttige plaatsen gaat op dezelfde manier. Gebruik Download NP . U ziet alleen de sets die gratis zijn, die onderdeel uitmaken van uw systeem of die tijdens de beginperiode beschikbaar zijn.


Na het downloaden kunt u op de bekende wijze naar de nieuwe nuttige plaatsen navigeren of kunt u ze op uw kaarten weergeven met behulp van Toon nuttige plaatsen en Beheer NP.

Stem downloaden

In uw TomTom-systeem zijn een aantal stemmen ingebouwd voor de gesproken instructies. Met TomTom PLUS kunt u nieuwe stemmen downloaden die u beter of leuker vindt. De digitale stembestanden zijn relatief groot, dus het is niet verstandig ze rechtstreeks via GPRS naar uw apparaat te downloaden. Gebruik hiervoor de snelle internetverbinding van uw pc, via www.tomtom.com, en zet de stembestanden vervolgens met behulp van de USB-kabel op uw apparaat. Na het laden gebruikt u Wijzig stem om met een nieuwe stem te navigeren.


Net als bij de kaarten ziet u alleen de gratis stemmen en de premium stemmen die u al hebt gekocht of die deel uitmaken van uw pakket.

Kaartkleuren downloaden

Uw TomTom-systeem is uitgerust met een aantal verschillende kaart- en navigatiekleurenschema's, voor verschillende persoonlijke voorkeuren, regionale verschillen en dag-/nachtverschillen. Kies Download kaartkleuren om de extra kleurenschema's van TomTom PLUS te zien.

Na het downloaden gebruikt u Wijzig kaartkleuren om een nieuw kleurenschema te zoeken en te selecteren.

Update dowloaden

Kies Download update om te controleren of er software-updates voor uw TomTom-systeem beschikbaar zijn. Als er een update beschikbaar is, kan het zijn dat deze via uw pc geïnstalleerd moet worden.

Service-account wijzigen

U kunt Wijzig service-account gebruiken om een gewijzigde gebruikersnaam en wachtwoord voor TomTom PLUS op uw apparaat in te voeren, wellicht omdat u deze in gemakkelijker te onthouden woorden hebt gewijzigd via www.tomtom.com.

Opmerking: TomTom PLUS-services variëren per land en worden regelmatig bijgewerkt. Kijk regelmatig op www.tomtom.com voor informatie over nieuwe premium items en pakketaanbiedingen.
Opmerking: Het gebruik van TomTom PLUS-services is exclusief de GPRS-gesprekskosten van uw telefoon. Vraag kosteninformatie bij uw netwerkprovider.

Kaarten

De digitale kaarten vormen de basis van uw TomTom-product - veel functies maken gebruik van de kaartweergave. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u door de kaart navigeert en hoe u de kaart gebruikt om bestemmingen aan te geven en locaties te zoeken.

Kaart bekijken

Kies Bekijk kaart Browse map om de kaartweergave te tonen. De kaart wordt op dezelfde manier weergegeven als een papieren kaart, d.w.z. met het noorden boven, en toont alle plaatsen, steden, grote wegen, straten, spoorwegen, rivieren en meren. In tegenstelling tot een papieren kaart kunt u in- en uitzoomen en zelf bepalen hoeveel details er worden getoond. U kunt ook categorieën nuttige plaatsen, verkeersinformatie (met abonnement) en persoonlijke elementen zoals favoriete locaties en vertrek/bestemmingspunten op de kaart weergeven.

De belangrijkste elementen van de kaartweergave zijn:
Schaalbalk
Cursorpositie
GPS-knop, te gebruiken om de kaart om uw huidige GPS-positie te centreren
Zoombalk
Uw huidige GPS-positie
Optiesknop (hieronder beschreven)
Zoekknop (hieronder beschreven)
Cursorknop (hieronder beschreven)
Een nuttige plaats, afhankelijk van uw eigen voorkeuren.
Opmerking: De weergave van de kaart en de bijbehorende besturingselementen zal iets afwijken als u live verkeersinformatie gebruikt (gedimde hoofdkleuren, gemarkeerde verkeersincidenten). Bovendien zien gebruikers van de TomTom GO-afstandsbediening of TomTom MOBILE slechts twee knoppen, 'Opties' en 'OK'. In deze gevallen kiest u 'Opties' om extra besturingselementen weer te geven, waaronder 'Gebruik cursor...' en 'Zoek'.

U schuift door een kaart door deze te slepen met uw vinger (voor TomTom GO), pen (voor Navigator) of met behulp van uw Navigator-joystick (voor TomTom MOBILE). De kaarten worden meestal op een geschikte schaal voor u weergegeven, wellicht om een pas berekende route helemaal te tonen of juist details van een bepaalde kruising weer te geven, maar u kunt de schaal ook zelf aanpassen. Indien de zoombalk wordt weergegeven, sleept u de regelaar Zoom handle langzaam omhoog en omlaag. De map wordt steeds verder ingezoomd (regelaar omlaag) of uitgezoomd (regelaar omhoog) rond de huidige cursorpositie. Als er geen zoombalk wordt weergegeven (voor TomTom MOBILE of als TomTom GO wordt gebruikt met de optionele afstandbediening), drukt u op 'OK' om toegang te krijgen tot de zoomfuncties.

Tip: Terwijl u het zoomniveau aanpast, wordt de kaart 'blokkerig' weergegeven. Zodra u uw vinger van het scherm haalt, wordt de kaart weer gedetailleerd getekend.

Cursorfuncties

De cursor is het handigste gereedschap in de kaartweergave. Selecteer een plek op de kaart om de cursor daar te plaatsen. Vervolgens kunt u op basis van de huidige cursorpositie de cursorfunctie gebruiken .


Nadat u de cursor hebt gepositioneerd, wordt het dichtstbijzijnde wegsegment automatisch groen gemarkeerd en gelabeld, samen met het eerste en laatste huisnummer aan elke zijde van het wegsegment (indien van toepassing).

Kies Navigeer erheen om een route te plannen vanaf uw huidige GPS-positie naar de cursorpositie.

Kies Centreer op kaart om de kaart om de cursorpositie heen te centreren, dus met de gekozen plek in het midden van het scherm.

Kies Zoek nabijgelegen NP om de nuttige plaats te zoeken die het dichtst bij de cursorpositie ligt. Zoals gewoonlijk worden pictogrammen voor de vijf meest recent gebruikte categorieën getoond. Gebruik Arrow-head om een lijst met alle beschikbare categorieën weer te geven. Binnen een categorie gebruikt u Arrow-head up en Arrow-head down om te schuiven door de lijst met nuttige plaatsen, die netjes gesorteerd zijn op afstand tot uw cursorpositie. Kies de gewenste nuttige plaats om die plaats (of de plek zo dicht mogelijk bij de plaats, als die via gewone wegen niet te bereiken is) in het middelpunt van het kaartscherm weer te geven.

Kies Voeg toe als nuttige plaats om de cursorpositie als nieuwe nuttige plaats in een van uw eigen categorieën toe te voegen. Een nieuwe kantoorlocatie voegt u bijvoorbeeld toe in de categorie 'Kantoren'. Als u nog geen categorieën hebt aangemaakt, krijgt u hier de mogelijkheid er een te maken.

Opmerking: U kunt geen nieuwe nuttige plaatsen toevoegen aan de ingebouwde NP-categorieën.

Kies Reis via... om een route te plannen die langs de huidige cursorpositie gaat.

En kies ten slotte wellicht de handigste optie Voeg toe als favoriet om van de huidige cursorpositie een favoriete locatie te maken. Dit komt vooral van pas voor locaties zonder adres.

Locaties op de kaart zoeken

Gebruik de knop (Zoek) om snel op de kaart naar een bepaalde locatie (adres, recente bestemming, NP enz.) te gaan. De kaart wordt rond de gekozen locatie gecentreerd en bovendien wordt het zoomniveau aangepast om de locatie zo gedetailleerd mogelijk weer te geven.


U kent de locatietypen die kunnen worden gezocht. Let wel dat u met de optie Nuttige plaats items zoekt en sorteert op afstand vanaf uw huidige GPS-positie, niet op afstand vanaf het centrum van de kaart of vanaf de cursorpositie. Om nuttige plaatsen gesorteerd op afstand vanaf de cursorpositie te zoeken, raadpleegt u 'Zoek nabijgelegen NP' onder Cursorfuncties hierboven.

Kaartopties

Gebruik de knop Opties om het detailniveau van de kaart aan te passen. (Als u TomTom MOBILE of de optionele afstandbediening voor de GO gebruikt, geeft 'Opties' ook toegang tot cursor- en zoekfuncties, waarbij 'Wijzig voorkeuren' u onderstaande opties biedt.)


De keuzes die u hier maakt gelden voor alle toekomstige kaartweergaven.

Als u het vinkje bij Namen verwijdert (het is standaard aangevinkt), worden relevante plaats- en districtnamen niet langer weergegeven. Als u Favorieten aanvinkt, wordt er bij elke favoriete locatie een gele ster weergegeven (alleen in de kaartweergave). Indien u gebruikt maakt van TomTom Traffic, kunt u ook Traffic aanvinken om actuele verkeersinformatie weer te geven op de kaart (die dan ook verkeersincidenten aangeeft).

U kunt de weergave van Nuttige plaatsen op de kaart in- of uitschakelen door het aankruisvakje te selecteren. Welke nuttige plaatsen worden weergegeven is afhankelijk van de door u gekozen categorieën. U kunt deze keuze nu maken door de knop NP te selecteren, of later met behulp van Beheer NP in de voorkeursinstellingen.

Kaarten wisselen

Afhankelijk van het softwarepakket dat u hebt aangeschaft kan er meer dan één kaartdatabase beschikbaar zijn. In dat geval gebruikt u Beheer kaarten in de voorkeursinstellingen om van kaart te wisselen of zelfs een nieuwe kaart te downloaden.

Voorkeuren

U kunt veel van het uiterlijk en de werking van uw TomTom-systeem aan uw eigen wensen aanpassen met behulp van 'Voorkeuren' . Gebruik om door de verschillende pagina's te bladeren en zo alle opties te zien die in dit hoofdstuk worden besproken.

Opmerking: De pictogrammen voor sommige voorkeuren zijn afhankelijk van de huidige status van de voorkeursinstelling. U zet bijvoorbeeld met Zet geluid uit de gesproken instructies uit. Als de optie eenmaal is uitgeschakeld, verandert het pictogram in Zet geluid aan , om de handeling weer te geven die wordt uitgevoerd als het pictogram opnieuw wordt geselecteerd.

Nacht/dagkleuren

Standaard worden heldere kleuren met veel contrast gebruikt, zodat u de kaart zelfs in fel zonlicht duidelijk kunt zien. Wanneer het echter buiten donker is, kunt u Gebruik nachtkleuren gebruiken. De navigatieweergave wordt (standaard) in donkere en gedempte kleuren getoond, die het zicht in het donker niet belemmeren. Dan verandert de voorkeursinstelling in Gebruik overdag , die u selecteert om weer terug te gaan naar het oorspronkelijke kleurenschema.


Dit zijn de standaard nachtkleuren, maar u kunt elk gewenst kleurenschema kiezen, voor dag- of nachtgebruik, met behulp van de voorkeursinstelling Wijzig kaartkleuren.

3D weergave uit-/aanzetten

De 3D navigatieweergave met kaarten, routes en nuttige plaatsen vanuit het perspectief van de bestuurder, kan ook op een conventionelere manier worden getoond. Kies Zet 3D-weergave uit om een traditionele plattegrond weer te geven, maar dan wel een die steeds wordt gedraaid zodat de rijrichting boven blijft. Kies Zet 3D-weergave aan om terug te gaan naar de oorspronkelijke weergave.


Naast de alternatieve plattegrondweergave die hier wordt getoond, is er ook een simpele schematische weergave.

Kaartweergave uit-/aanzetten

Boven een bepaalde snelheid kan de hoofdkaartweergave om veiligheidsredenen worden vervangen door een 'schematische' weergave, gericht op de volgende rij-instructie. Deze functie schakelt u in met de optie Zet kaartweergave uit . Selecteer 'Boven een bepaalde snelheid' om een grenssnelheid op te geven, of 'Altijd' om de schematische weergave bij alle snelheden te tonen. Kies Zet kaartweergave aan om de kaart weer te tonen.


Let op de manier waarop de afstand tot de volgende route-instructie linksonder op het scherm wordt weergegeven.

Nuttige plaatsen verbergen/tonen

U zult ontdekken dat het handig is alleen bepaalde categorieën nuttige plaatsen op de navigatie- en kaartweergaven te tonen, met de voorkeursinstelling Beheer NP. Als u alle categorieën hebt bekeken en de gewenste hebt geselecteerd, kunt u ze allemaal in één keer in de navigatieweergave verbergen door middel van Geen nuttige plaatsen en vervolgens uw voorkeursset weergeven met Toon nuttige plaatsen .

Geluid uit-/aanzetten

U kunt de stem die de navigatie-instructies geeft uitzetten door middel van Zet geluid uit . Dit wordt tijdens de navigatie aangegeven door het pictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm. Selecteer Zet geluid aan om de gesproken instructies weer in te schakelen.

Als u het volume van de gesproken instructies wilt wijzigen, gebruikt u Voorkeuren volume. Met de instelling Wijzig taal selecteert u een andere stem (d.w.z. mannen-/vrouwenstem en/of taal).

Volumevoorkeuren

U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen met Voorkeuren volume . De schuifregelaar kan steeds met 5% worden verschoven. De functie Test is een goede manier om het gewenste volume te bepalen voordat u op weg gaat.

Het kan ook handig zijn Koppel volume aan snelheid auto te gebruiken, zodat de gesproken instructies luider worden naarmate het omgevingslawaai toeneemt en zo zacht mogelijk zijn als u stilstaat.

Favorieten beheren

Mettertijd wilt u misschien Beheer favorieten gebruiken om favoriete locaties te verwijderen die u niet meer gebruikt. U kunt ze desgewenst ook een andere naam geven. Gebruik Arrow-head up en Arrow-head down om door de lijst te schuiven en de te wijzigen of te verwijderen locatie te kiezen.

U kunt een backup maken van uw favoriete locaties door uw TomTom-systeem op uw pc of Mac aan te sluiten. Zie Verbinding maken met uw pc voor meer informatie.

Opmerking: Als u nog geen favoriete locaties hebt toegevoegd, zal het pictogram 'Beheer favorieten' grijs worden weergegeven en niet beschikbaar zijn.
Tip: U wijzigt een favoriete locatie door de locatie te verwijderen en een nieuwe te maken op de juiste locatie. Zie Favoriete locaties.

Thuislocatie wijzigen

U kunt uw 'Thuislocatie' te allen tijde instellen of wijzigen met behulp van Wijzig thuislocatie . Dan kunt u deze later als vertrek- of bestemmingspunt gebruiken.

Tip: 'Thuis' hoeft niet per se de locatie van uw eigen huis te zijn. Stel de locatie in waar vandaan u de meeste trips zult beginnen, zoals bijvoorbeeld uw kantoor.

Kaarten beheren

Als u kaarten van een ander land of gebied hebt geïnstalleerd, zal de voorkeursinstelling Beheer kaarten beschikbaar zijn. Kies Wissel kaart om een andere beschikbare kaart te gebruiken. De kaart die u nu gebruikt is geel gemarkeerd. Selecteer de kaart die u wilt gaan gebruiken.

Tip: Als u naar een kaart op een andere geheugenkaart wilt gaan, verwijdert u de huidige kaart en plaatst u de nieuwe. (Dit geldt niet voor de GO 700, omdat deze een harde schijf heeft).

Kies Download een kaart om extra kaarten rechtstreeks bij TomTom te kopen via de optionele GPRS-telefoonverbinding. Volg de aanwijzingen om het gebied of land te kiezen waarvan u de kaart wilt kopen. Let wel dat uw netwerkprovider u de gewone GPRS-kosten in rekening zal brengen voor de downloadtijd en dat TomTom niet verantwoordelijk is voor eventuele extra kosten die u maakt.

Zie ook Verbinding maken met uw pc, voor instructies voor het laden van nieuwe kaarten vanaf cd.

Nuttige plaatsen beheren

De voorkeursinstelling Beheer NP vormt het configuratiescherm voor nuttige plaatsen en hun categorieën. U maakt eenvoudig uw eigen, nieuwe categorieën (b.v. 'Kantoren', 'Tuincentra', 'Klanten') en zet daar relevante nuttige plaatsen in waar u naar kunt navigeren of die u binnen een paar seconden in een reisplan kunt opnemen.

U kunt nieuwe nuttige plaatsen toevoegen aan categorieën die u zelf hebt gemaakt. Gebruik eerst Voeg categorie toe en kies vervolgens Voeg plaats toe . U wordt gevraagd een categorie te kiezen (en gevraagd er een toe te voegen als u dat nog niet hebt gedaan) en dan op de bekende wijze een locatie aan te geven.

In zowel de hoofdnavigatieweergave als alle andere kaartweergaven kunt u kiezen welke categorieën nuttige plaatsen worden weergegeven, door middel van Kies nuttige plaatsen . Vink de weer te geven categorieën aan.


De locaties in uw gekozen categorieën worden op de kaart (en de navigatieweergave) uitgezet, waarbij elke locatie een eigen pictogram heeft.

Tip: U kunt kiezen of u nuttige plaatsen wel of niet wilt weergeven met Geen nuttige plaatsen/Toon nuttige plaatsen voor de navigatieweergave of met Kaartopties voor de kaartweergave. Zo kunt u de gekozen categorieën nuttige plaatsen permanent aangevinkt houden.

U kunt uw eigen nuttige plaatsen makkelijk beheren met Verwijder plaats en Verwijder categorie .

Optioneel kunt u aangeven dat u een geluidssignaal en visuele waarschuwing wilt wanneer u bij een nuttige plaats uit een bepaalde categorie in de buurt komt, bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een benzinestation, hotel of geldautomaat. Voor een dergelijke waarschuwing (waarvan u er zo veel kunt instellen als u maar wilt), gebruikt u Waarschuw als plaats nabij . Vervolgens wordt u gevraagd een categorie te kiezen (de categorieën waarvoor al een waarschuwing is ingesteld, staan bovenaan de lijst) en een afstand voor 'Waarschuw als dichter bij dan', zoals hieronder wordt getoond.


250 meter is een goede standaardwaarde, maar een grotere afstand is beter als u iets groots zoekt (b.v. een luchthaven of toeristische attractie) en een kleinere afstand is beter geschikt voor iets kleins (b.v. een geldautomaat).

Het is ook handig voor elke categorie nuttige plaatsen een ander geluidssignaal in te stellen. Gebruik en om de verschillende waarschuwingssignalen te horen en kies 'Selecteer' als u hebt gekozen. Vink desgewenst 'Waarschuw alleen als op route' aan.


Dit gebruikt u meestal voor locaties die langs de weg en op uw route liggen. Bijvoorbeeld benzinestations, omdat een waarschuwingssignaal geen zin heeft voor een benzinestation dat aan de overkant van de snelweg ligt.

Statusbalkvoorkeuren

Gebruik Statusbalk-voorkeuren om de informatie die onderaan de navigatieweergave wordt getoond, aan te passen. Misschien ziet u bijvoorbeeld liever de verwachte aankomsttijd dan de resterende reistijd. In het algemeen geldt dat hoe minder opties u aanvinkt, hoe duidelijker de statusbalk is.

Klok instellen (alleen voor TomTom GO)

Bij het eerste gebruik van de TomTom GO hebt u de klok ingesteld, maar u kunt deze altijd aanpassen door Stel klok in aan te raken. Nadat u het tijdformaat hebt gekozen, gebruikt u en boven en onder elk cijfer om de uren en minuten aan te passen. Afhankelijk van het geselecteerde formaat kiest u ook AM of PM om aan te geven of het vóór de middag of na de middag is.

Tip: Als u de TomTom GO buiten gebruikt, met vrij zicht op de lucht, kunt u de knop 'Synchr.' gebruiken om de tijd automatisch door de GPS-satellieten te laten bepalen. Hierbij moet u misschien de uren aanpassen voor uw tijdzone.

Scherm 90º draaien

Afhankelijk van de positie van uw TomTom-systeem, kunt u de weergave draaien met de instelling Scherm 90º draaien . Telkens wanneer u deze instelling aanraakt, wordt het scherm negentig graden gedraaid, totdat het weer in de oorspronkelijke stand staat.

Kaartkleuren wijzigen

Selecteer Wijzig kaartkleuren om uit de alternatieve kleurenschema's te kiezen voor de kaarten in uw TomTom-systeem (waarvan er een aantal meer geschikt zijn voor in het donker). Gebruik en om de verschillende schema's voor dagkleuren te zien en kies Selecteer als u tevreden bent met de getoonde kleuren. Herhaal deze procedure om een schema voor nachtkleuren te kiezen.

Zie Nacht-/dagkleuren om bij normaal gebruik te schakelen tussen dag- en nachtkleuren.

Helderheid wijzigen (alleen voor TomTom GO)

Kies Wijzig helderheid om de helderheid van het verlichte TomTom GO-scherm aan te passen. Er zijn twee voorkeurschuifregelaars, een voor overdag en een voor de nachtkleuren, zodat u de helderheid niet steeds hoeft te wijzigen. U zult de kleuren overdag waarschijnlijk zeer helder hebben staan en de nachtkleuren veel minder helder.

Raak de schaal ergens aan of sleep de schuifregelaars met u vinger om de instellingen aan te passen.

Planningvoorkeuren

Selecteer Planning-voorkeuren om aan te geven hoe u de routes berekend wilt hebben. Als u vaak verschillende vormen van transport gebruikt, is het handig 'Vraag het me als ik plan' in te schakelen, en anders selecteert u een van de andere opties. Wandelroutes, fietsroutes en beperkte-snelheidroutes zijn al besproken in Geavanceerde planning.

Tolheffingvoorkeuren

'Met Tolheffing-voorkeuren kunt u aangeven wat er moet gebeuren als uw TomTom-systeem een tolweg in de berekening wil opnemen. Selecteer Vermijd tolwegen altijd om tolwegen automatisch nooit in de route op te nemen en selecteer Vermijd tolwegen nooit om bij het berekenen van de beste route geen rekening te houden met tolwegen. U kunt deze instelling natuurlijk ook laten staan op Vraag het me als het voorkomt.

Kompasvoorkeuren

Als u een kompas wilt weergeven in de navigatieweergave, gebruikt u Voorkeuren kompas om een kompastype te kiezen.


Richting boven lijkt op een echt kompas (gemonteerd op het dashboard), met de pijl naar het noorden. Bij noorden boven staat de kompasnaald stil en geeft de pijl uw huidige rijrichting aan. Afstand tot bestemming geeft vanzelfsprekend de relatieve richting en afstand tot uw bestemming aan.

Stem wijzigen

De stem voor de gesproken instructies kunt u altijd wijzigen met de instelling Wijzig stem . Gebruik en om de verschillende stemmen en talen te zien en kies Test als u een voorbeeld wilt horen. Als u tevreden bent met een bepaalde stem, kiest u Selecteer.

Opmerking: In de meeste talen zijn meerdere stemmen beschikbaar. Zie Voorkeuren volume als u het volume van de gesproken instructies wilt wijzigen.

Taal wijzigen

U kunt de taal waarin alle tekst op het scherm, instructies en menu-opties worden weergegeven, wijzigen met Wijzig taal . Kies de gewenste taal.

Eenheden kiezen

U kunt de maateenheden altijd wijzigen met de voorkeursinstelling Kies eenheden . Er worden om de beurt drie eenheden weergegeven, voor afstand, tijd en lengtegraad/breedtegraad. U kiest het gewenste weergaveformaat en selecteert OK voor elke eenheid.

Linkshandig bedienen (niet voor TomTom MOBILE)

Als u linkshandig bent, wilt u wellicht Bedien linkshandig gebruiken om de besturingselementen, de kaartzoomknoppen en de knoppen 'OK' en 'Annuleer' zoveel mogelijk aan de linkerkant van het scherm weer te geven. Dan kunt u ze makkelijker aanraken zonder dat u met uw linkerhand het zicht op het scherm belemmert. Kies Bedien rechtshandig om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke instelling.


U kunt uw TomTom-systeen met uw linkerhand bedienen!

Toetsenbordvoorkeuren

Kies Toetsenbord-voorkeuren om het formaat (groot of klein) van het schermtoetsenbord te kiezen voor de invoer van tekst en cijfers (de kleine versie laat meer ruimte voor items in de schuiflijst) en om te kiezen tussen een alfabetisch (ABCD), typemachine (QWERTY) of Frans (AZERTY) toetsenbord

Naamvoorkeuren

U past de weergave van straatnamen op de kaarten aan met Voorkeuren naam . Er worden vier aankruisvakjes weergegeven:

Tips verbergen/tonen

Hopelijk hebt u iets aan de tips die af en toe worden weergegeven (elke tip wordt eenmaal op een relevante plek getoond), maar als u ze toch liever niet ziet, kunt u ze uitschakelen met Verberg tips . Daarna kunt u ze weer oproepen met Toon tips .

Bluetooth in-/uitschakelen (niet voor TomTom MOBILE)

Als u uw TomTom-systeem meeneemt in een ziekenhuis, vliegtuig of elke andere omgeving waar radiocommunicatie is verboden, gebruikt u de instelling Schakel Bluetooth uit . Als het weer mag, gebruikt u Schakel Bluetooth in .

Tip: Het uitschakelen van de Bluetooth-zender in uw apparaat spaart ook de batterij, als deze niet wordt opgeladen.

Versie tonen

Gebruik Toon versie om de exacte versie-informatie van uw TomTom-systeem te bekijken. Selecteer Copyright om de copyright-gegevens te lezen.

Dockingvoorkeuren (alleen voor TomTom GO)

Als u de professionele dockingkit hebt geïnstalleerd, kiest u Voorkeuren docken om aan te geven of de nachtweergave van de TomTom GO moet worden gekoppeld aan de koplampen van uw auto en of u wilt dat de autoradio automatisch zachter gaat als er gesproken instructies worden gegeven.

ASN in-/uitschakelen (alleen voor GO 500 en GO 700)

TomTom GO blijft bij u, zelfs als er tijdelijk geen goede GPS-ontvangst is, b.v. in een tunnel. Dit is mogelijk dankzij een sensorsysteem waarmee uw beweging wordt gemeten, ASN (Assisted Satellite Navigation) genaamd. Als u benieuwd bent naar hoe dit werkt, kunt u het uitproberen door ASN met Schakel ASN uit uit te zetten als u geen GPS-ontvangst hebt en vervolgens het resultaat te vergelijken met wat er gebeurt als u ASN hebt ingeschakeld, wat standaard het geval is. Kies Schakel ASN aan om ASN weer aan te zetten.

Verbinding maken met uw pc

Om uw TomTom-systeem ten volle te kunnen benutten, kunt u het aansluiten op uw pc of Mac, van waaruit u een backup kunt maken van uw favoriete locaties en voorkeuren en deze ook weer kunt terugzetten, nieuwe kaarten kunt downloaden en nieuwe navigatiestemmen kunt installeren.

Steek de kleine stekker van de bijgeleverde USB-kabel achterin de TomTom GO. Steek de grotere USB-aansluiting in een vrije poort van uw pc met Windows of Mac.

Opmerking: Gedurende de tijd dat de TomTom GO op uw pc is aangesloten (Windows zal het systeem herkennen als een 'Apparaat voor massaopslag'), kunt u geen routes plannen. De normale functies worden hersteld zodra u de verbinding met de pc verbreekt.

Plaats de installatie-cd van TomTom GO in de cd/dvd-speler van uw pc en het setupprogramma wordt automatisch opgestart.

Tip: Indien uw pc zodanig is ingesteld dat cd's niet automatisch worden opgestart, gebruikt u 'Deze computer' (of Windows Verkenner) om naar de TomTom GO-cd te gaan en dubbelklikt u vervolgens op het bestand 'Setup'.

Setupmenu op de pc

Backups

Selecteer Veiligheidskopie instellingen maken/terugzetten om een backup van uw thuislocatie, favoriete locaties en systeemvoorkeuren te maken. Mocht er eens iets mis gaan, dan kunnen deze allemaal weer naar uw apparaat worden teruggezet, hetgeen u mogelijk veel tijd en moeite bespaart.

Gesproken instructies en meer

U kunt extra stemmen toevoegen door middel van Extra opties toevoegen/verwijderen en vervolgens Gesproken aanwijzingen toevoegen, op voorwaarde dat er voldoende ruimte op de geheugenkaart is. Gebruik Gesproken aanwijzingen verwijderen om een stem die u niet meer gebruikt, te verwijderen, om ruimte te besparen.

Met de optie 'Installeer gratis demo's etc.' gaat u on line, naar www.tomtom.com.

Overige selecties

De overgebleven selecties, Lees de handleiding, Bezoek www.tomtom.com en Einde spreken voor zich.

Verbinding maken met uw mobiele telefoon (alleen voor GO 500 en GO 700)

Als u een mobiele telefoon met Bluetooth hebt, kunt u uw TomTom GO 700 of GO 500 als handsfreekit gebruiken. Hoewel sommige functies afhankelijk zijn van de mogelijkheden van uw telefoon, kunt u meestal:

Opmerking: Kijk op www.tomtom.com voor een lijst met compatibele Bluetooth-telefoons.

Als u de TomTom GO de eerste keer met uw telefoon gebruikt, moet u een paar stappen doorlopen om de twee apparaten met elkaar te verbinden.

 1. Kies Mobiele telefoon om te beginnen.
 2. Selecteer Maak verbinding met uw telefoon en TomTom GO zoekt uw mobiele telefoon.
 3. Kies uw telefoon uit de lijst.
 4. Voer voor het maken van een verbinding een pincode (wachtwoord) of '0000' op de telefoon in.
 5. Vervolgens wordt u gevraagd of u een draadloze internetverbinding in wilt stellen. Doe dit als u services van TomTom PLUS wilt gebruiken.
 6. Ten slotte kunt u uw telefoonboek naar de TomTom GO kopiëren. Tijdens het kopiëren kunt u niet handsfree bellen.
Tip: Als u vanaf nu automatische verbinding toe wilt staan, maakt u van de TomTom GO een 'vertrouwd' apparaat op uw telefoon. Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie.


Kies Mobiele telefoon om dit handsfree-menu weer te geven. U ziet dat onderaan elk telefoonscherm het aantal ongelezen SMS-berichten staat vermeld.

Opmerking: De verbinding met uw telefoon wordt ook gebruikt voor communicatie met onze internetgebaseerde TomTom PLUS-services via GPRS.

Telefoneren

Gebruik Kies... om het kiesmenu weer te geven:


Selecteer Thuis om het nummer te bellen dat u als thuisnummer hebt ingesteld. Als deze optie grijs wordt weergegeven, hebt u nog geen nummer als 'thuis' ingesteld.

Selecteer Nummer om handsfree te bellen. Voer het gewenste nummer in met behulp van het schermtoetsenbord. Met gaat u een positie terug als u een fout maakt.

Raak Telefoonboekitem aan als u weet dat het gewenste nummer al in het telefoonboek van de TomTom GO staat (omdat het al is opgehaald uit uw mobiel of SIM-kaartgeheugen).

Kies Nuttige plaats als u het nummer van een nuttige plaats wilt bellen. Veel ingebouwde nuttige plaatsen zijn voorzien van een telefoonnummer, zodat u snel contact kunt opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld een toeristische attractie eerst even bellen om te controleren of deze geopend is.

Tip: NP's met een bijbehorend telefoonnummer worden met een groen telefoonpictogram erachter weergegeven.

Recentelijk gekozen , Recente beller en Thuis spreken hopelijk voor zich.

Met de optie Kies opnieuw in het hoofdmenu voor handsfree bellen kiest u het laatst gekozen nummer nogmaals.

Telefoontjes ontvangen

Als iemand u tijdens het navigeren belt, kunt u de telefoon opnemen door het GO-scherm een keer aan te raken:

Tekstberichten

Opmerking: TomTom GO ondersteunt alleen SMS-berichten, geen multimedia messaging (MMS) of e-mail.
Opmerking: Het is niet raadzaam de tekstberichtfuncties gebruiken terwijl u rijdt. Zet de auto eerst op een veilige plaats stil.

Kies Lees/schrijf bericht om het hoofdmenu voor tekstberichten te openen:

Kies Lees inbox-berichten om door de ontvangen tekstberichten te bladeren. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, ziet u een pictogram in de linkerbovenhoek van de navigatieweergave. Als u dit pictogram aanraakt, wordt het bericht geopend zonder dat u deze menu-optie hoeft te gebruiken.


Selecteer 'Opties' voor snelle toegang tot Bel afzender, Antwoord op bericht of Stuur bericht door.

Kies Lees verzonden items om berichten te bekijken die moeten worden verzonden of die zijn verzonden.

Kies Schrijf bericht om een nieuw bericht te maken, met een zelfde keuze aan bestemmingsnummers als wanneer u gaat bellen.

Opmerking: U kunt alleen berichten aan mobiele nummers sturen. Omdat er geen standaard internationale manier is om mobiele telefoonnummers te onderscheiden van vaste nummers, is het uw verantwoordelijkheid dit te ontdekken!

Overige telefoonfuncties

Om makkelijk en comfortabel te kunnen telefoneren en tekstberichten te kunnen versturen, gebruikt u Haal nummers op uit telefoon , waarmee u de telefoonnummers van uw contactpersonen uit uw Bluetooth-mobiel kopieert naar het geheugen van de TomTom GO. Dit kan een paar minuten duren.

Gebruik Wijzig thuisnummer om een bepaald nummer in te voeren (of uit de lijst met recente bellers of recentelijk gekozen nummers te kiezen) dat u als 'thuisnummer' wilt instellen.

Veel gestelde vragen en probleemoplossingen

Hier vindt u een paar vragen die u zou kunnen hebben. Kijk voor meer vragen en antwoorden op www.tomtom.com

Waarom is de navigatiebalk nu zwart-wit? Waarom werkt 'Navigeer naar...' niet?
Als de GPS-ontvangst van de satellieten wegvalt, meestal ten gevolge van hoge gebouwen, wordt de kaart in zwart-wit weergegeven om u te waarschuwing dat de informatie vanaf dat moment misschien niet betrouwbaar meer is. Zodra de ontvangst weer goed is, verschijnt automatisch de kleurenweergave weer.

Hoe laad ik de eenheid op? (alleen voor GO)
TomTom GO wordt gewoonlijk opgeladen als het apparaat op het 12V elektrische systeem van uw auto is aangesloten met behulp van de meegeleverde kabel. Als de motor is uitgeschakeld, kan het zijn dat u de contactsleutel een stukje moet draaien. Raadpleeg hiervoor het handboek bij uw auto. Als u de TomTom GO op een andere plek moet opladen, gebruikt u de internationale netstroomlader (5V), die ook is meegeleverd.

Hoe kan ik de TomTom GO resetten? (alleen voor GO)
Onder normale omstandigheden hoeft u de TomTom GO nooit te resetten. Als er echter een probleem is, kunt u de eenheid resetten door deze uit de houder te nemen en een rechtgebogen paperclip in het resetgaatje aan de onderkant van de eenheid te steken (net achter de vrijgaveknop).

Hoe krijg ik ondersteuning?
Kijk op www.tomtom.com voor technische ondersteuning en contactinformatie. Wij communiceren het liefst per e-mail.

Waar kan ik de softwareversie en het serienummer van mijn TomTom-systeem vinden?
Selecteer op een routesamenvattingsscherm het softwareversienummer dat in een kader onder het GPS-satellietpictogram wordt weergegeven. Als u het kader aanraakt, ziet u meer informatie over de systeemconfiguratie en de huidige kaart. Deze informatie kunt u ook weergeven met behulp van de voorkeursinstelling Toon versie .

Wat moet ik doen als ik denk dat het apparaat stuk is? (alleen voor GO)
Als u hebt geprobeerd het apparaat te resetten volgens bovenstaande instructies maar het nog steeds problemen geeft, horen we dat graag van u. U kunt contact met ons opnemen via een van de e-mailadressen die u vindt op www.tomtom.com

Waarom zou ik me aanmelden op de websites van TomTom (updates, support enz.)?
Door het product te registreren krijgt u toegang tot al het laatste nieuws over uw TomTom-systeem en kunnen wij u voorzien van de allerbeste ondersteuning.

Hoe vervang ik het frontje? (alleen voor GO)
U hebt een kleine, gewone schroevendraaier nodig. Begin aan de onderkant van het frontje. Steek de kop van de schroevendraaier voorzichtig langs de rand van het frontje, tot het loskomt. Doe dit op meer plaatsen rond het frontje, totdat het makkelijk loskomt. Vervangende frontjes zijn verkrijgbaar bij TomTom.

Welke accessoires zijn beschikbaar? (alleen voor GO)
1. Extra kaarten
2. Actieve antennekit voor auto's met warmtewerende ruiten
3. Professionele dockingkit voor rechtstreekse aansluiting op de accu, de verlichting en het audiosysteem van de auto
4. Extra montage-opties
5. Deluxe draagtas
6. Extra frontjes

Wat moet ik doen als de 12V oplader niet meer werkt? (alleen voor GO)
Net als alle auto-accessoires van goede kwaliteit heeft de 12V oplader een zekering. Vervang deze door een standaardzekering uit een accessoirewinkel.

Over de batterij (alleen voor GO)

Het is raadzaam de TomTom GO volledig op te laden als u het apparaat de eerste keer aansluit. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur.

Opmerking: De TomTom GO gebruikt een weinig batterijvoeding om de status te behouden als het apparaat is uitgeschakeld. Als u het lange tijd niet oplaadt, wordt deze status beëindigd en wordt de TomTom GO opnieuw opgestart. Uw instellingen gaan echter niet verloren. U ziet dat het tijd is om de TomTom GO op te laden als de batterij-indicator oranje wordt.

Specificaties (alleen voor GO)

TomTom GO 700

TomTom GO 500

TomTom GO 300

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. TomTom B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele of resulterende schade voortvloeiend uit de prestatie of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die is beschermd met copyright. Het is verboden dit document geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van TomTom B.V.

Copyrightverklaringen

Data Source © 2005 Tele Atlas N.V. Based upon:
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2005.
© Ordnance Survey of Northern Ireland.
© IGN France.
© Swisstopo.
© BEV, GZ 1368/2003.
© Geonext/DeAgostini.
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions. © DAV.
This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 20nn. All rights reserved. Licence number 10002692.

© 2005 TomTom BV, The Netherlands. Patents pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom B.V. The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

The use of TomTom products is governed by a license agreement which is included in this package and/or the products. This license contains a limited warranty and limitation of liability. You can review the license conditions at www.tomtom.com.

Veiligheidsvoorschriften (alleen voor GO)

Belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Global Positioning System

Het Global Positioning System (GPS) is een systeem dat over de hele wereld via een satelliet locatie- en tijdinformatie geeft. GPS werkt en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid. Elke wijziging in beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS of in omgevingscondities kan de werking van uw TomTom GO beïnvloeden. TomTom B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS.

Voorzichtigheid blijft geboden

Gebruik van de TomTom GO voor navigatie kan in geen geval voorzichtig en oplettend rijgedrag vervangen.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

Gebruik van apparaten met een antenne is verboden in de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op veel andere plaatsen. TomTom GO mag in deze omgevingen niet worden gebruikt.

Batterij

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving waarin kans op roestvorming bestaat. Plaats het product niet op of bij een warmtebron, op een locatie met een hoge temperatuur, in direct zonlicht, in een magnetron of onder druk en stel het niet bloot aan temperaturen boven 60ºC. Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan de lithium-ionbatterij zuur lekken, heet worden, exploderen/of vlam vatten en letsel en/of schade toebrengen. Doorboor, open of demonteer de batterij niet. Als de batterij lekt en u in aanraking komt met de gelekte vloeistoffen, spoel dan grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Om veiligheidsredenen en om de levensduur van de batterij te verlengen wordt deze niet opgeladen bij lage (onder 0ºC) of hoge (boven 45ºC) temperaturen.

DE LITHIUM-IONBATTERIJ IN DIT PRODUCT HOORT NA GEBRUIK BIJ HET KLEIN CHEMISCH AFVAL. LAAD DE BATTERIJ VAN DE TOMTOM GO ALLEEN OP MET DE BIJGELEVERDE 12V OPLADER EN NETSTROOMOPLADER.

Raadpleeg het erkende TomTom-servicecentrum bij u in de buurt voor informatie over het recyclen van uw TomTom GO.

Dit document

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling sommige informatie niet meer up-to-date is. TomTom B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele of resulterende schade voortvloeiend uit de prestatie of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die is beschermd met copyright.

FCC-informatie

Radio- en televisiestoring

Dit apparaat gebruikt radiofrequentiegolven en kan bij onzorgvuldig gebruik - dat wil zeggen niet volgens de instructies in deze handleiding - storing veroorzaken in radiocommunicatie en televisieontvangst.

Het is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in installaties in bebouwde gebieden. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

Belangrijk

Dit apparaat is getest voor het FCC-keurmerk onder omstandigheden waarin o.a. beschermde kabels en aansluitingen tussen het apparaat en de randapparatuur werden gebruikt. Het is van belang beschermde kabels en aansluitingen te gebruiken om de kans op storing in radio en televisie te beperken. Beschermde kabels voor dit product zijn verkrijgbaar bij een erkende dealer.

Indien de gebruiker het apparaat of de randapparatuur op enigerlei wijze aanpast en deze aanpassingen zijn niet goedgekeurd door TomTom, kan de FCC de gebruiker het recht op gebruik van het apparaat ontzeggen.

Voor klanten in de VS kan het volgende boekje van de Federal Communications Commissions van pas komen: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Dit boekje is verkrijgbaar bij het US Government Printing Office, Washington, DC 20402, VS.
Bestelnr. 004-000-00345-4.

 

FCC-conformiteitsverklaring

Getest op naleving van de FCC Standards for Home or Office Use.

TomTom GO is getest en voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is aan de volgende twee voorwaarden onderhevig:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste resultaten veroorzaakt.

Verantwoordelijke partij:

TomTom, Inc.
150 Baker Ave
Concord, MA 01742, VS
Tel: 978 287 9555 optie 1
Fax: 978 287 9522
Gratis: 866 4 TOMTOM (866 4 866 866)
(Dit gratis nummer werkt alleen binnen de Verenigde Staten)

Stralingsinformatie voor Canada

Dit digitale apparaat klasse B voldoet aan de Canadese standaard ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-markering

Dit product voldoet geheel aan de vereisten voor CE-keurmerk bij gebruik in een woonwijk, bedrijfs- of licht industriële omgeving.

[DL2] R&TTE-richtlijn

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van EU-richtlijn 99/5/EC (verklaring beschikbaar op www.tomtom.com).

Gebruik dit product niet in vliegtuigen of in ziekenhuizing zonder voorafgaande toestemming.