Saturs

Instalācija
Ieslēdzot pirmo reizi
Pirmā maršruta plānošana
Navigācija
Iecienītās vietas
Padziļināta maršruta plānošana
TomTom PLUS
Kartes
Iestatījumi
Pieslēgšana Jūsu datoram
Pieslēgšana Jūsu telefonam
Biežāk uzdotie jautājumi un konfliktu atrisināšana
Informācija par bateriju
Specifikācijas
Drošības un Legālā informācija

Instalācijas posteris

© TomTom 2005