Sisukord

Paigaldamine
Esmakordne sisselülitamine
Kuidas koostada esimest marsruuti
Navigeerimine
Eelistatavad kohad
Edasine marsruudi koostamine
TomTom PLUS
Kaardid
Häälestus
Ühendamine PCga
Telefoniga ühendamine
Küsimused ja veaotsing
Märkused patarei kohta
Täpsustused
Ohutusteave ja regulatiivsed õigusaktid

Seadistus poster

© TomTom 2005